Nieuwe onderzoeksmogelijkheden parasieten

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden parasieten

0 57

Sinds kort heeft de GD de onderzoeksmogelijkheden naar parasieteneieren bij paarden uitgebreid. Naast spoelwormen, lintwormen en maagdarmwormen kunnen nu ook leverbot en cryptosporidia in paardenmest aangetoond worden.

De leverbottest die de GD beschikbaar heeft voor runderen en schapen kan nu ook voor paarden ingezet worden. De leverbottest wordt gedaan op mest. Daarin wordt gezocht naar eitjes. Een leverbotinfectie verloopt vaak ongemerkt, maar kan ook klachten zoals een slechte conditie, vermagering, slechte prestaties en een wisselende eetlust veroorzaken. Omdat een besmet paard helaas toch vaak geen eitjes uitscheidt, is de test op individueel niveau vaak niet gevoelig genoeg, maar wel een optie voor een koppel paarden. Op koppelniveau geeft deze test een indicatie van de besmetting. Kies altijd voor de gevoelige dieren: jong of met vage klachten. Ze dienen al wel een seizoen weidegang achter de rug te hebben voordat een monster genomen wordt. Het beste is om leverbotonderzoek na de winter te doen, hoewel de dieren het hele jaar eitjes kunnen uitscheiden.

Ook de cryptosporidiumtest werd al langer door de GD gebruikt en is sinds kort ook beschikbaar voor paarden. De Cryptosporidium is geen worm, maar een eencellig organisme dat ernstige en langdurige diarreeproblemen kan geven. Dat is een serieus probleem bij jonge dieren in de eerste levensweken.

GD Diergezondheid/Hoefslag

Reacties