Nieuw tehuis voor verwaarloosde pony’s

Nieuw tehuis voor verwaarloosde pony’s

0 46

Op 10 februari jongstleden nam de dierenbescherming, samen met de dierenpolitie, twee shetlanders in beslag in Apeldoorn In plaats van bij de slager, eindigden de pony’s op een zorgboerderij.

De hoefverzorging van de shetlanders had in het verleden al eens te wensen over gelaten. De schuwe pony’s lieten zich niet of nauwelijks onderzoeken door de dierenarts. Toch kon de dierenarts goed zien dat de hoeven van de ene pony veel te lang waren, wat zeer pijnlijk is, en de andere pony waarschijnlijk last van luis had. De eigenaar vond het allemaal maar overdreven en dreigde de dieren naar de slacht te brengen om er vanaf te zijn. Hierop werd door de dierenpolitie proces verbaal aangezegd en de inspecteur gaf de eigenaar de opdracht de verzorging van de dieren in orde te maken, omdat er anders nieuwe maatregelen zouden volgen.

Nog voordat al het papierwerk van deze zaak doorgegeven kon worden aan de betreffende overheidsinstantie ontving de dierenbescherming een email waaruit bleek dat de eigenaar de pony’s aan een zorgboerderij in de buurt had afgestaan. Deze boerderij wilde de verzorging voor de dieren wel op zich nemen. Wel werd afgesproken dat de eigenaar de kosten voor de eerste behandeling zou betalen.

Inmiddels de dierenbescherming de pony’s op de boerderij bezocht. “De dieren staan er nu fantastisch bij. Hun hoeven zijn bekapt en zijn weer helemaal netjes”, aldus de inspecteur. De pony’s kunnen overdag naar buiten en ’s nachts lekker binnen staan. Als ze aan hun nieuwe thuis gewend zijn, komen ze in een groep met ander pony’s te staan.

Bron: Dierenbescherming

Reacties