Mens vaak oorzaak van abnormaal agressief gedrag

Mens vaak oorzaak van abnormaal agressief gedrag

0 1882

De oorzaak van abnormaal agressief gedrag bij paarden ligt veelal bij de mens. Dit blijkt uit Pools onderzoek. Het verkeerd behandelen van dominante of bange paarden zou problemen uitlokken.

Het onderzoek richtte zich op het benoemen van verschillende types agressief gedrag. ‘Wanneer je de redenen en tekenen van agressiviteit kunt benoemen, komt dat ten goede voor de verbetering van het paardenmanagement en welzijn van zowel mens als dier. Hierbij moeten zowel omgevingsaspecten en biologische aspecten in overweging worden genomen. De bloedlijnen, hormonen en interactie met mensen zijn punten die te maken hebben met het ontwikkelen van agressie.

Diverse types agressiviteit

‘Er zijn diverse types agressiviteit, van natuurlijk gedrag rond dominantie en rangorde tot abnormale vorm zoals uitvallen naar eigen veulens en het mutileren (verwonden) van zichzelf. De meest voorkomende vorm van agressie draait om dominantie. Daarnaast zien we steeds vaker angstagressie, problemen met een verstoorde hormonenbalans en onjuiste leefomgeving en soms ziekte.

‘Een stabiele leefomgeving zorgt ervoor dat er zo min mogelijk verwondingen voorkomen bij het settelen van de rangorde. Zodra deze is bepaald, zal het meest dominante paard zelden ruzie zoeken. Wanneer een nieuw paard in de kudde wordt geintroduceerd, kan er opnieuw een periode van vechten aanbreken. Hoe lang deze periode duurt, hangt weer af van het temperament van het nieuwe paard en zijn of haar niveau van agressie.’

Meer onderzoek

‘Er is meer onderzoek nodig om agressie bij paarden te leren begrijpen. Maar we zijn het er unaniem over eens dat meer kennis op dit gebied ervoor kan zorgen dat het welzijn van zowel de paarden als de mensen die met hen in contact komen, sterk verbeterd. De oorzaak van abnormale agressie dient dikwijls gezocht te worden bij mensen. Het gaat hierbij vaak om defensieve agressie, wanneer een paard in een hoek is gedreven en geen andere uitweg meer ziet. Fokkers, grooms en ruiters moeten dit soort gedragskenmerken leren herkennen om de mentale status van het paard te verbeteren. Ook slecht management, zoals paarden in een te kleine leefomgeving, isolatie en verkeerd voeren, kan agressie uitlokken. Het komt zelden voor dat een genetisch ‘defect’ voor agressiviteit zorgt.’

Lees de complete studie hier.

Bron: Hoefslag/Horsetalk

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

Reacties