‘Lijden van grote grazers in Oostvaardersplassen onaanvaardbaar’

‘Lijden van grote grazers in Oostvaardersplassen onaanvaardbaar’

0 740

Het lijden van grote grazers in natuurgebied Oostvaardersplassen is niet aanvaardbaar. Het verdient aanbeveling om bijvoorbeeld de heckrunderen volledig uit het gebied te verwijderen. Ook kan een goed uitgevoerd afschotbeleid de dieren onnodig lijden besparen.

Dat liet de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, maandag weten. De dierenartsen pleiten voor een ander beleid voor de zogenoemde grote grazers in de Oostvaardersplassen. In het gebied leven onder meer heckrunderen, konikpaarden en edelherten. In de winter sterven vaak dieren doordat er niet genoeg voedsel is voor de totale populatie.

Volgens de dierenartsen kan het vlees van afgeschoten dieren wellicht zijn weg vinden naar de consument of worden gebruikt als voer in dierentuinen. Naast afschot zijn ook andere maatregelen denkbaar, zoals herplaatsing naar andere natuurgebieden.

Natuurgebied

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het strekt zich uit van Lelystad tot Almere en omvat 5600 hectare. Het beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van de grote grazers is gericht op zo min mogelijk ingrijpen: niet bijvoederen en kadavers laten liggen.
Dit beleid heeft afgelopen jaren geleid tot felle discussies. In de strenge winter van 2013 zouden ruim 1600 dieren zijn gestorven door ondervoeding. De tegenstanders vinden het gebied te klein voor de duizenden dieren die er leven.

Of er de afgelopen zachte winter opnieuw zoveel dieren zijn gestorven, is nog niet bekend.

Bron: Nu.nl

Foto: Remco Veurink

Reacties