KNHS: ‘Gedragscode verduidelijkt “fatsoenlijk gedrag”‘

KNHS: ‘Gedragscode verduidelijkt “fatsoenlijk gedrag”‘

0 177

De KNHS kwam vorige week met een toelichting op de aangepaste Gedragscode, die begin deze maand aan haar officials gestuurd is, met het verzoek deze te ondertekenen. Naar aanleiding van de brief met de nieuwe Gedragscode, kwam de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) met een reactie waarin ze liet weten niet gelukkig te zijn me de nieuwe communicatie. Ze noemde de ‘aangepaste’ Gedragscode een farce, omdat die nauwelijks aangepast zou zijn, en omdat juryleden nog steeds een schorsing boven het hoofd hangt wanneer ze de Gedragscode niet tekenen.

In haar toelichting stelt de KNHS: De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat.

De realiteit is niet altijd even eenvoudig. De gedragscode is ook een instrument om fatsoenlijk gedrag te verduidelijken, de verschillende belangen te wegen en een beslissing te nemen over de handelwijze. Respectvol met elkaar omgaan (ook) in de communicatie, is een onderdeel van het werk als official. De KNHS-organisatie hecht bijvoorbeeld waarde aan het recht op de eer en goede naam en het recht om met rust gelaten te worden. Deze rechten betreffen het (grond)recht op privacy. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt en kan in botsing komen met dit recht op privacy, bijvoorbeeld wanneer een official ongefundeerd beschuldigingen uit tegenover een lid of functionaris.

De code ziet toe op officials. De official kan zelf, bijvoorbeeld bij gebruik van social media, aangeven of de uitingen worden gedaan als privépersoon of als official. Vanzelfsprekend mag dan nog steeds geen sprake zijn van smaad, laster of belediging en ook mogen de uitlatingen niet onnodig grievend zijn.

KNHS/Hoefslag

Foto: DigiShots

Vergelijkbare artikelen

Reacties