Juridisch: Mag pensionhouder mij zomaar de deur wijzen?

Juridisch: Mag pensionhouder mij zomaar de deur wijzen?

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en in deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen onderstaand probleem:

Sinds een jaar heb ik mijn paard gestald op een pensionstal. De stalling houdt, naast het dagelijks mesten en opstrooien van de stal, dagelijkse weidegang, gebruik van alle faciliteiten en twee keer per dag krachtvoer, ook het voldoende voeren van ruwvoer in. Het is de afspraak dat de paarden ‘s ochtends en ‘s avonds ruwvoer krijgen. Omdat mijn paard enorm begon in te vallen en totaal geen energie meer had, ben ik in de gaten gaan houden hoeveel ruwvoer ze daadwerkelijk krijgt. Nu blijkt dat alle paarden iedere dag veel te weinig krijgen. Ik heb dit aangegeven bij de staleigenaar. Zij is van mening dat de paarden allemaal te dik zijn en echt wel genoeg te eten krijgen. Omdat ik het daar niet mee eens ben (ik zie immers aan mijn paard dat ze echt te weinig eten krijgt), heeft ze gezegd dat ik binnen drie dagen moet vertrekken. Maar zij kan mij toch niet verplichten om op zo’n korte termijn te vertrekken?

Een pensionstallingsovereenkomst bevat veelal meerdere overeenkomsten: naast de huur van de stal en de faciliteiten, behelst het vaak ook een overeenkomst met betrekking tot de verzorging van een paard. In de meeste gevallen mest de staleigenaar de stallen, zorgt voor het buiten en binnen zetten van de paarden en het voeren van kracht- en ruwvoer. In deze vraag komen deze twee elementen samen: de afspraken met betrekking tot het voerbeleid worden niet naar behoren uitgevoerd en, als gevolg daarvan, zegt de staleigenaar de overeenkomst vrijwel per direct op.

In tegenstelling tot de huur van woon- en bedrijfsruimte bestaan er geen speciale regels waar het gaat om de huur van een pensionstal. Bij huur van een woonruimte geniet de huurder extra bescherming waardoor de verhuurder bijvoorbeeld niet zomaar de huurovereenkomst op mag zeggen. Helaas gelden deze regels niet bij de huur van een stal. Beide partijen zijn in principe vrij om op ieder moment de huurovereenkomst op te zeggen.

Huur onbepaalde tijd

Het komt helaas vaker voor dat bij een meningsverschil een staleigenaar zijn klant meteen de deur wijst. De staleigenaar kan echter niet verwachten dat de klant ook per direct vertrekt. Indien er bij het aangaan van de huur geen contract is opgesteld, dan is de staleigenaar toch verplicht een opzegtermijn in acht te nemen. Als het een huurovereenkomst betreft met betrekking tot een onroerende zaak, niet zijnde een woning of bedrijfsruimte, die aangegaan is voor onbepaalde tijd, dan dient er tenminste een opzegtermijn van één maand in acht genomen worden. Deze opzegtermijn geldt voor de opzegging door zowel de staleigenaar als de pensionklant.

Huur bepaalde tijd

De opzegtermijn van één maand is alleen van toepassing op stalhuur voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen zal hiervan sprake zijn: vaak stallen mensen een paard ergens met als doel daar voor langere tijd te staan zonder de intentie om te verhuizen. In de gevallen dat wel een bepaalde tijd is afgesproken, bijvoorbeeld voor een half jaar, dan is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. In beginsel bestaat er dan geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Uiteraard kan dit wel als afgesproken is dat een tussentijdse opzegging mogelijk is of natuurlijk met wederzijds goedvinden, wanneer deze afspraak niet is gemaakt.

Conclusie

Een staleigenaar kan dus niet van zijn klant verwachten dat hij binnen drie dagen zijn paard verhuist. Hij zal zijn klant minimaal één maand de tijd moeten geven om een andere stalling te zoeken en te verhuizen. Uiteraard zal de verzorging van het paard in deze periode naar behoren uitgevoerd moeten worden. In een volgend artikel zal verder ingegaan worden op de mogelijkheden wanneer een staleigenaar de afspraken met betrekking tot de verzorging niet naar behoren nakomt.

Checklist opzegging huur:

  • Is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?
  • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: in principe geen mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. De huurovereenkomst kan wel met wederzijds goedvinden beëindigd worden of als afgesproken is dat tussentijds opzeggen wel mogelijk is.
  • Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: opzegging mogelijk, mits in achtneming van minimaal één maand opzegtermijn. Uiteraard kunnen partijen overeenkomen dat zij afwijken van de maand opzegtermijn, maar dit kan alleen met wederzijds goedvinden.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Foto: Remco Veurink

 

Reacties