Wat is een goede instructeur?

Wat is een goede instructeur?

0 2558

Er zijn mensen die beweren dat een instructeur maar een beetje kan betekenen voor een ruiter.

Argument hiervoor is: tot op zekere hoogte is er nog iets te bereiken door de instructeur om de vaardigheden van de ruiter te veranderen maar de meeste resultaten zullen toch van de ruiter zelf moeten komen. Het is tenslotte zo dat de ruiter zelf de keuze maakt (of niet kan maken) om te doen wat geïnstrueerd wordt. Wat kan de instructeur dan nog verder doen?

Het is natuurlijk waar dat de meeste ruiters moeilijke momenten ervaren tijdens het leerproces en nèt iets anders gefrustreerd raken dan bij andere sporten, simpelweg door de manier van paardrijden, het over de hele linie zo is dat ruiters niet alle moeite doen om te verbeteren.

De meeste van ons rijden vanwege een levenslange passie voor paarden.  We willen onze paarden een dienst bewijzen door de beste ruiter te zijn. Meestal in de eerste plaats gemotiveerd omdat we het goed willen doen en we het fijn vinden om goed te bewegen. We willen het op een correcte manier doen.

Dus, aangenomen dat de ruiter oprecht geïnteresseerd is in het goed leren rijden, wat kan een instructeur dan nog doen om dit dan nog te verbeteren?

Goede instructeur

Een goede instructeur heeft de eigenschap regelmatig positieve invloed te hebben op hun leerling. Hij maakt het verschil voor hun in één simpele les. Hij is in staat de leerling naar huis te sturen met concrete feedback die het mogelijk maakt om zich onafhankelijk verder te ontwikkelen.

Welke eigenschappen?

Het begint bij het niveau van de leerling

Een goede instructeur herkent direct de bekwaamheid van de ruiter en geeft aanwijzingen die geschikt zijn voor dat niveau. Bij een beginner zijn de opdrachten misschien nog iets te moeilijk en moeten gemakkelijker gemaakt worden zodat hij niet overvraagd wordt en ook succes kan boeken.

De instructeur kan focussen op één of twee punten die geleerd moeten worden tijdens die les. Van meer gevorderde studenten kunnen meer en bijzondere vaardigheden verlangd worden. In beide gevallen (en alles ertussenin) : van de instructeur wordt een benadering verwacht die de behoefte van de leerling tegemoet komt.

Basisprincipes van de basis goed uitleggen

Er is niets moeilijker dan proberen uit te leggen dan wat de basis is van goed leren rijden. De ervaring die de ruiter heeft is niet relevant, als er iets is dat moet worden verbeterd dan heeft het geen zin om verder te gaan voordat de basis goed is. Het paard moet leren of de ruiter moet leren en een goede instructeur zal in beide gevallen weten wat hij moet doen. Zelfs de meest gevorderde oefeningen beginnen met een goede basis.

De juiste taal

Communicatie is de sleutel. Vooral voor iemand die in het midden of aan de kant van de rijbak staat terwijl de leerling constant in beweging is.  De instructeur kan het gedrag van de leerling veranderen met woorden, o.k. wellicht ook met geluiden, uitstraling, gebaren,  zich verplaatsen van links naar rechts! Maar er is geen alternatief voor gevarieerd en goed taalgebruik om effect te hebben.

Ervaring

Een oud gezegde luidt: er is een verschil tussen weten en doen. Deze waarheid moet niet onderschat worden, zeker niet bij een beginnende ruiter. Zich kunnen inleven in wat hij doormaakt, hierop inspelen en een weg weten te vinden.

Probleemoplosser

Veel topniveau instructeurs spreken over de mentale middelen die nodig zijn om problemen op te lossen. Maar die middelen zijn niet beslissend alleen voor ruiters, een goede instructeur heeft een groter probleem: oplossingen die ze hebben gebruikt onder verschillende omstandigheden met verschillende ruiters. Ervaring is de sleutel, niet alleen gezien vanuit perspectief van het rijden maar ook vanuit het lesgeven.

Doelen stellen maar ook ervan af te zien

Er is een mate van flexibiliteit betrokken bij goede instructie. Ondanks dat zowel instructeur als leerling constant in een evaluatie-modus zouden moeten zijn, is de sleutel om nieuwe doelstellingen te bereiken, de wil om het te behalen einddoel te veranderen zodra dit nodig blijkt. Ook al is er een lesplan gemaakt voor die dag: komt er tijdens de les een compleet andere off-topic situatie, dan zal een goede instructeur dit aanpakken zonder dat dit vooraf gepland is.

Geduld

De instructeur is geduldig, niet alleen met de ruiter maar ook met het paard. Daarnaast leert hij de leerling hetzelfde geduld te hebben voor wat betreft het trainen van het paard.

Rechtvaardig

De trainer hanteert hoge normen en waarden voor het welzijn en de zorg van het paard en hij weet de leerlingen te overtuigen dit ook te doen.

Wellicht zijn er nog voldoende andere manieren om aan te tonen of een goede instructeur essentieel is.

Bron: horselistening

Foto: Jessica Pijlman

Vergelijkbare artikelen

Reacties