Hoorzitting over couperen op 1 december

Hoorzitting over couperen op 1 december

0 105
tentoonstellingsverbod

De zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak tussen de K.V.T.H (Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger) en de Staatssecretaris van Economische Zaken vond plaats op vrijdag 21 oktober. Eigenlijk zou het verzoek van de K.V.T.H worden behandeld tijdens deze zitting, maar dit is niet gebeurd. Er is niet inhoudelijk op het coupeerbeleid ingegaan. Er zijn echter wel afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Voor deze procedure is gekozen voor een kort traject, omdat er op korte termijn definitief een en ander duidelijk wordt wat betreft het juridische ingrepenbesluit.

Door dit korte traject heeft de K.V.T.H besloten het verzoek voor een voorlopige voorziening in te trekken. Met andere woorden, er is géén uitspraak geweest van de voorzieningenrechter. Alle partijen hebben ermee ingestemd om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de toelating van paarden met een gecoupeerde staart op keuringen, tentoonstellingen en evenementen. Deze paarden hebben in het buitenland, voornamelijk in Frankrijk, een gecoupeerde staart gekregen, wat in Nederland verboden is, tenzij het een medische reden heeft. Lees hier meer over het couperen.

Uitspraak

Op 28 oktober 2016 stelt de staatssecretaris een schrift op van zijn argumenten. Deze zal vervolgens naar het CBb en de K.V.T.H worden opgestuurd. De K.V.T.H heeft twee weken de tijd voor een reactie. Rond 1 december vindt er een hoorzitting plaats voor het CBb; beide partijen krijgen daarbij de kans om hun standpunt toe te lichten. De uitslag wordt kort daarna verwacht. Tot de uitslag bekend is worden er géén keuringen georganiseerd door K.V.T.H. De nieuwe datums voor de uitgestelde keuringen worden bekend gemaakt zodra de uitspraak is geweest.

Bron: K.V.T.H/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Vergelijkbare artikelen

Reacties