Hoe herken je een ‘happy athlete’?

Hoe herken je een ‘happy athlete’?

0 656

Tijdens de International Society of Equitation Science conferentie in Vancouver, Canada, discussieerde professor Natalie Waran van de Universiteit van Edinburgh met de aanwezigen over de vraag of je kunt zien of een paard een ‘happy athlete’ is. Een discussie die al bestaat sinds de FEI de benaming in haar reglement opnam. Want: wat houdt een ‘happy athlete’ eigenlijk in en kun je hem herkennen?

Specialist op het gebied van paardenwelzijn Waran stelt vast dat ondanks al het onderzoek naar de herkenning van negatieve emoties bij een paard zoals pijn, angst en stress, er nog meer werk aan de winkel is voordat er een eenduidig antwoord te geven is over de kwestie ‘happy athlete’. ‘Welzijn van het paard is niet goed te meten. Onderzoekers die zich hebben beziggehouden met de vraag of een paard ‘happy’ moet zijn om een goede dressuurscore te kunnen behalen, komen zelfs met tegenstrijdige resultaten, simpelweg omdat het ontbreekt aan objectieve meetinstrumenten. Trainers, ruiters én juryleden kunnen gedrag en prestatie tijdens wedstrijden en training in relatie tot welzijn nu eenmaal niet objectief beoordelen. Hoe komen we dan toch tot een subjectief bewijs dat ‘happiness’ en andere positieve emoties bij onze paarden kunnen worden gemeten op zo’n manier dat iedereen ze herkent en objectief beoordeelt?’ Geluk wordt in de ogen van Waran nu alleen maar gemeten aan de hand van zaken die met het blote oog waarneembaar zijn en die bij mensen een positief gevoel oproepen.

Ook Sommerville, die bijvoorbeeld  samenwerkt met het Brooke Hospital, en Hintze, van de Division of Animal Welfare van de University of Bern, stellen dat onderzoek zich tot nu toe richt op het herkennen van negatieve ervaringen -zoals pijn en ongemak. De interesse in positief gedrag is pas recent ontstaan. Het is positief dat gedrag kan worden beïnvloed door de manier waarop wij invloed hebben op hoe een dier zich voelt. Dieren die hard moeten werken onder moeilijke omstandigheden zoals in onderontwikkelde landen vertonen ook positieve emoties, zoals wanneer ze rust hebben en kunnen grazen.

De onderzoekers zijn van mening dat de bestaande meetinstrumenten die gehanteerd worden om de psychische gesteldheid van een paard te kwalificeren, aangevuld moeten worden met gedragsmetingen die zich richten op de mate waarin een paard positieve emoties laat zien en hoe die kunnen worden herkend.

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties