FNRS reageert op sluiting Deurne

FNRS reageert op sluiting Deurne

0 72
Deurne omgedoopt

De FNRS is op 7 november nog voor de officiële bekendmaking in de pers persoonlijk ingelicht door de voorzitter van het college van bestuur van AOC Helicon over de voorgenomen sluiting van NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 november gesproken over de sluiting van NHB Deurne. Het FNRS bestuur betreurt de situatie die ontstaan is bij dit hippische opleidingsinstituut. NHB Deurne is voor veel leden van de FNRS een begrip. Een flink aantal van onze hippische collegae hebben daar in het verleden hun ruiteropleiding gevolgd.

Direct na de bekendmaking heeft de Sectorraad Paarden onderwijswerkgroep, waar de FNRS deel van uit maakt, met elkaar contact gezocht en is er afstemming geweest over de ontstane situatie bij NHB Deurne.
In gezamenlijkheid met onderwijs en bedrijfsleven wordt gekeken naar een oplossing om kwalitatief goede hippisch opleidingen te behouden voor onze sector.
Tevens is er contact geweest met het management van NHB Deurne en andere AOC instellingen om te borgen dat studenten die starten of reeds gestart zijn met de opleiding in Deurne hun hippische opleiding kunnen afronden.

AOC Groenhorst

Vanuit de Sectorraad Paarden zullen dus initiatieven genomen worden om te borgen dat de basis hippische opleidingen via de AOC route blijven bestaan. Daarnaast wordt er met de AOC’s en het bedrijfsleven gekeken naar aanvullend cursorisch onderwijs.
Bij de FNRS lopen hiervoor reeds gesprekken met AOC Groenhorst en NHB Deurne.
Het FNRS bestuur heeft besloten om gezamenlijk met de Sectorraad Paarden acties nav de voorgenomen sluiting van NHB Deurne te ondernemen en dit niet afzonderlijk te doen.
Wel blijft de FNRS doorgaan met het reeds gestarte traject om gezamenlijk met AOC Groenhorst tot een nieuwe cursorische FNRS instructeuropleiding te komen. Deze opleiding gaat de huidige MMI opleiding vervangen.

Wildgroei onder paardensportopleidingen

Onderstaande tekst over de sluiting van Deurne staat vermeld op zowel de website van de FNRS als de Sectorraad Paarden.

Goed opgeleid personeel staat aan de basis van de paardensector. De paardensector is gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren. Leerlingen die voldoen aan de behoefte van de sector. De sector houdt behoefte aan personeel voor de dagelijkse stalwerkzaamheden, maar heeft ook behoefte aan een kader met een toekomstgerichte visie. Excellente opleidingen zijn noodzaak voor het continueren van het succes dat we als fokkerij en sport in Nederland realiseren.

De SRP ziet echter de afgelopen jaren ook een wildgroei onder de paarden- en paardensportopleidingen. Verschillende AOC’s bieden deze opleidingen relatief kleinschalig aan. Een leerling blijkt vaak ook niet bereid of in staat te zijn om op jonge leeftijd al op kamers of ver van huis te gaan. Bovendien kiezen ouders maar ook de overheid meer en meer voor opleidingen met een arbeidsmarktrelevantie. Paardensportopleidingen zijn kostbaar en we bevinden ons in een crisis. De SRP vindt het heel spijtig dat dit nu ten koste van Helicon NHB Deurne gaat.

De SRP is een groot voorstander van een selectief aantal kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, goed verdeeld over Nederland, die de opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een soortgelijk format. Dit geldt voor zowel de basis als de meer specialistische hippische opleidingen. Opleidingen die goed aansluiten bij de behoeften van ondernemers en verenigingen. Kaders welke de toonaangevende positie van de Nederlandse paardenhouderij verder gaat uitbouwen. Dit met een doorlopende leerlijn naar het HBO maar ook naar het cursorisch onderwijs zoals die van de KNHS, FNRS en anderen. NHB Deurne had hier goed ingepast.

De SRP neemt het initiatief om samen met een aantal onderwijsinstellingen te onderzoeken of voornoemde aanpak realiseerbaar is en gaat hiertoe ook nogmaals met de overheid in gesprek. De SRP zet daarbij in op doorlopende leerlijnen en een kwalitatieve benadering van de behoefte in het werkveld.

Vergelijkbare artikelen

Reacties