FEI stelt invoering veelbesproken medicatielijst uit

FEI stelt invoering veelbesproken medicatielijst uit

0 21

De FEI heeft bekend gemaakt dat implementatie van de progressieve lijst (met de niet-hormonale ontstekingsremmersen erop), de verboden substantielijst en de nieuwe anti-doping- en verboden medicatieregels is uitgesteld tot 5 april 2010. De FEI heeft begrip voor de gerezen problemen voor sommige nationale federaties en wedstrijdorganisaties, wanneer nationale wetgeving en internationale wedstrijdregels met elkaar botsen. Vooral het besluit om het vanaf 1993 in de ban gedane ‘bute’ weer (onder strikte voorwaarden) toe te staan heeft tot stevige discussie geleid bij betrokkenen binnen de FEI. De wereldfederatie erkent bij monde van prinses Haya begrip te hebben voor de meningsverschillen en geeft toe dat er nog tijd nodig is om iedereen zijn zegje te kunnen laten doen en andere veterinaire experts naar de wetenschappelijke achtergronden van het besluit te laten kijken.

Reacties