Eyes on Animals schrijft brandbrief paardenmarkt aan staatssecretaris

Eyes on Animals schrijft brandbrief paardenmarkt aan staatssecretaris

0 1844

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals heeft een brandbrief aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gestuurd waarin zij vraagt de bestaande wet- en regelgeving rondom paardenmarkten nú te gaan naleven. Eyes on Animals is van mening dat onder andere EU-transportwet, waaronder de paardenmarkten vallen, onvoldoende door de Nederlandse overheid wordt nageleefd.

Dat blijkt uit de brief die in september verzonden is en waar ook Hoefslag inzage in heeft gekregen. Eyes on Animals pleit ervoor dat de regels die er in Europa zijn omtrent het vervoer en verhandelen van paarden in Nederland nauwkeuriger worden nageleefd.

Wetgeving volledig handhaven

“Ondanks de veelbelovende Kamerbrief van januari waarin u maatregelen aankondigde, constateert Eyes on Animals tijdens onze inspecties van dit jaar helaas dat de praktijk van (niet-)wetshandhaving op de paardenmarkten nog steeds niét is veranderd,” schrijft Eyes on Animals aan de staatssecretaris.

De huidige wet- en regelgeving zou veel beter moeten worden nageleefd en volledig gehandhaafd moeten worden door de NVWA, meent Eyes on Animals.

Dorpskern ongeschikt voor markt

Zo zouden de paarden op de markt constant toegang tot water moeten hebben.  Eyes on Animals: “Dat een goede watervoorziening praktisch lastig te realiseren is, temidden van het gemiddelde dorpsplein waar een paardenmarkt plaatsvindt, zou tot de conclusie moeten leiden dat zo’n dorpskern géén geschikte plek is voor een paardenmarkt. En dit zou niét tot de conclusie moeten leiden dat die wet dan maar genegeerd moet worden.”

Markttijd telt mee voor transportperiode

De paardenmarkten worden wettelijke gezien als ‘overlaadplaatsen’, dat betekent dat hier paarden van het ene vervoersmiddel in het andere volgende vervoersmiddel overgeladen worden. Hierdoor maakt de paardenmarkt deel uit van transportperiode: de periode tussen dat het paard zijn stal verlaat en op plaats van bestemming aankomt.

Doordat de meeste paarden vroeg op de markt aankomen en dikwijls tot het eind van de markt daar blijven staan wordt volgens EoA de ‘transporttijd’ –ondanks dat het paard stil staat op de markt– structureel langer dan acht uur.  En hiermee zou dus vervoer vanaf de paardenmarkt in de meeste gevallen dienen te vallen onder ‘lang transport’, plus dat de maximumduur voor paardentransport van 24 uur sneller overschreden is.

Veulens aanbinden veroorzaakt stress

Op lang transport moeten de paarden -met uitzondering van merries met veulens- bovendien in individuele stands vervoerd worden. Volgens Eyes on Animals wordt dit op paardenmarkten alleen niet gehandhaafd.

Ook overtreden de paardenmarkten volgens Eyes on Animals  de wet wanneer wordt gedoogd dat veulens en jonge of niet-afgerichte paarden worden aangebonden. Dit geeft namelijk enorme stress volgens de welzijnsorganisatie. “Deze regels zijn gebaseerd op de wetenschappelijke consensus deze groep extra kwetsbaar is en daarom extra bescherming verdient.”

Niet wachten op nieuw Protocol

Naar aanleiding van onder andere het rapport dat Eyes on Animals heeft gemaakt over de paardenmarkt van Zuidlaren vorig jaar heeft  staatssecretaris Van Dam de Raad voor Dieraangelegenheden de opdracht gegeven om een nieuwe versie van het Protocol Paardenmarkten op te stellen. Deze is er alleen nog niet.

“Echter: de bestaande wetgeving – EU Transportwet, Besluit Houders van Dieren, Wet Dieren & het tentoonstellingsverbod gecoupeerde paarden – is nú al geldig en het is helder genoeg welke wettelijke voorwaarden gehandhaafd kunnen en dienen te worden”, schrijft Eyes on Animals.

Daarom roept Eyes on Animals de staatssecretaris ook op om op de aankomende paardenmarkten van Zuidlaren en Hedel te controleren volgens deze wetgevingen.

De Zuidlaardermarkt vindt aanstaande dinsdag 18 oktober weer plaats.

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

Reacties