‘EU regelgeving voor paarden moet duidelijker’

‘EU regelgeving voor paarden moet duidelijker’

0 619

Paarden vallen vaak nog tussen wal en schip bij de EU wetgeving voor huisdieren en boerderijdieren. Volgens een rapport, gepubliceert door Equine Veterinary Education en in opdracht van World Horse Welfare en Eurogroup for Animals, zijn de paarden ‘uniek kwetsbaar dankzij hun veelzijdigheid’. Het Algemene Bureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid is van mening dat het ontbreken van waardevolle informatie over de paardensector ervoor zorgt dat de benodigdheden voor paarden en de mensen die afhankelijk van deze dieren zijn, vaak achtergesteld blijven.

Zeven miljoen paarden

Het rapport onderzoekt het welzijn van paarden in de Europese Unie en werd geschreven door World Horse Welfare voorzitter ROly Owers. Volgens Owers telt de EU zo’n zeven miljoen paarden, waarbij 896.000 mensen hun salaris verdienen met een baan in de paardensector. Daarmee spreekt men over een omzet van zo’n 100 miljard euro per jaar. Paarden worden als boerderij- of huisdieren gekwalificeerd, waarbij de benoeming afhankelijk is van de leefomstandigheden. Een derde aftakking is het ‘wilde paard’.

Onder andere de regelgeving rond lange afstandstransporten zorgt voor problemen. Zo is er geen actueel wetenschappelijk bewijs over de effecten van de transporten op paarden. Ook de identificatiemethodes roepen vele vragen op, zeker na het paardenvleesschandaal. Hoewel verbeteringen in de EU werden toegezegd, blijft het huidige systeem verwarrend.

Enquete

Een onlangs uitgevoerde enquete voor Europese paardenorganisaties wijst de zorgpunten uit, waaronder de beschikbare ruimte voor paarden, lange periodes van opsluiting, en omgeving die geen sociale interactie met soortgenoten toelaat. Owers is dan ook van mening dat het paard een constante benoeming (als huis- of boerderijdier) nodig heeft om de wetten begrijpelijk te houden. Daarnaast moet er een gestroomlijnde regelgeving komen voor het aantal paspoortuitgevende instanties in de EU lidstaten.

Ook het gebruik van sportpaarden zou onder de loep genomen moeten worden. ‘Howel de sport in Europa erg populair is, zetten wij onze vraagtekens bij het paardenwelzijn, zowel tijdens de training als op wedstrijd. Het gebruik van camera’s en social media zorgt ervoor dat misstanden snel aan het licht komen. Bijvoorbeeld het gebruik van de zweep tijdens renwedstrijden, de jonge leeftijd waarop renpaarden aan het werk worden gezet en het lot van deze dieren na hun loopbaan in de sport, zouden prioriteit moeten krijgen in onderzoeken naar het welzijn van deze dieren. De druk om te presteren, zeker wanneer er grote sommen geld in het spel zijn, zorgt er soms voor dat atleten over gaan tot praktijken die ten koste gaan van het welzijn van het paard. Wedstrijdorganisaties zouden proactief moeten optreden bij potentiële misstanden in de sport.’

Foto: Remco Veurink

Reacties