Voorkomen van je ergste nachtmerrie: stalbrand

Voorkomen van je ergste nachtmerrie: stalbrand

brand
foto: Shutterstock

Als je een eigen stal bezit is dat al een zware job. Het laatste wat je kunt gebruiken is brand. Recentelijk werden we opgeschrikt door enkele stalbranden. Brand is het meest vreselijke dat je kan overkomen. Vraag het elke staleigenaar die het ooit heeft meegemaakt, er komt veel meer bij kijken dan alleen de stal zelf.

De eerste vraag die wordt gesteld is: ‘Hoe is de brand ontstaan?’  Het antwoord hierop is vrijwel altijd hetzelfde: een combinatie van zuurstof, hitte en brandstof. Beter zou de vraag zijn: ‘Waarom is de brand ontstaan?’ want deze vraagt brengt ons bij het antwoord op de eerste vraag. Een combinatie die voorkomen had kunnen worden, lettend op de aanwezigheid van deze elementen.

Brandstof

Iets moet de brand ontsteken en voeden. Stallen zijn uitstekende omgevingen hiervoor want hooi, stro, stof en spinnenwebben zijn goede ontstekingshaarden. Doeken met olie, gewassen, gras en hout zijn ook dingen die makkelijk vlam kunnen vatten en een brand kunnen laten ontstaan.

Hitte

Veel voorkomende hittebronnen voor stalbranden zijn hooi en stro (spontane brand), verwarmingssystemen (lampen/solariums), werktuigen die warm kunnen worden (voertuigen, groot gereedschap, lasapparatuur), elektriciteit (bedrading en zekeringen). Blootstelling aan bliksem, sigaretten en buitenbrandjes kunnen gemakkelijk het risico van een heuse stalbrand vergroten.

Zuurstof

Vanzelfsprekend bij stalgebouwen is dat ze voor een groot deel ontworpen zijn met goede ventilatie en luchtcirculatie. Dat is goed voor de stalbewoners maar helpt niet om brand te voorkomen of te blussen. Vaak zijn hittebestendige wanden aangetast door aangebrachte bedrading, waterleidingen of andere benodigde systemen.

Omdat er altijd een financieel plaatje bij komt kijken, volgen hier enkele tips, afhankelijk van het budget.

Lagere kosten

Installatie van brandblussers. Een onderhoudsschema dat controle bevat van bedrading, verwijderen van stof, spinnenwebben en het checken van roest. Opstellen of veranderen van een brandpreventieplan voor de stallen (met hulp van de lokale brandweer). Ontwikkelen en uitvoeren van een evacuatieplan voor mens en dier (ook met behulp van lokale brandweer). Handhaven van een strikt ‘niet roken’ verbod ! Verzeker je ervan dat familieleden en werklui weten hoe ze veilig met gereedschap moeten omgaan. Vooral het laten afkoelen van voertuigen en gereedschappen voor deze worden teruggeplaatst en dat lasapparatuur goed en veilig wordt gebruikt.

Medium  kosten (inclusief de lagere kosten, plus:)

Plaatsen van rookmelders.  Reguliere controle van technische en elektrische installaties door overheidsinstanties. Verwijderen van verlengsnoeren en vervangen door goede installaties. Installatie van bliksemafleiders.

Hogere kosten (inclusief de lagere, medium kosten plus:)

Installatie van een sprinkler systeem en aparte wateropslag. Voldoende waterslangen.  Bewaakt  brandalarm systeem. Videobewaking.

Veiligheid voor ieder budget

Ongeacht het budget zijn er genoeg dingen die je zelf kunt doen om de veiligheid te vergroten zoals een rookverbod in en rondom de stallen. Mesthopen zeker op tien meter afstand van de stal om ontbranding te voorkomen. Stro en hooi moet goed droog zijn voor het de schuur in gaat en controleren van de temperatuur is essentieel. Stof en spinnenwebben tot een minimum beperken. Bij elke box zou een halster met touw moeten hangen zodat bij evacuatie hier niet naar gezocht hoeft te worden. Ongewenste/onbevoegde en niet correct gedragende personen aanspreken en indien van toepassing verzoeken de stal te verlaten. Regelmatige controle van bedrading en goed functioneren van alle elektrische apparatuur en warmte veroorzakende materialen. Repareren van alle beschadigde bedrading zodra dit wordt geconsateerd. Machines nooit bijvullen bij met brandstof terwijl deze aan staan of nog warm zijn binnen een gebouw. Verlengsnoeren alleen tijdelijk gebruiken en opruimen na gebruik. Gereedschap en voertuigen pas binnen zetten als ze zijn afgekoeld. Alle gebouwen moeten brandblussers hebben en mensen die er vaak komen, dienen ook te weten hoe ze te gebruiken.

Hulp van brandweer

Heeft je complex een veiligheidsplan? Is er een evacuatieplan voor ‘gebouwen met dieren’?  Zijn eigenaar, familie, werknemers en bezoekers getraind in veiligheid? Weten ze waarnaar ze moeten zoeken in de stal of hoe ze gereedschappen en voertuigen moeten gebruiken? Weet iedereen wat te doen als een brand begint? De brandweer kan helpen met het beantwoorden van al deze vragen. Ze beschikken over gediplomeerd personeel dat hierbij van dienst kan zijn, meestal tegen een redelijke of zelfs geen vergoeding.

Het is belangrijk een brandveilige stalomgeving te maken want er staat zoveel meer op het spel dan alleen het gebouw.

Bron: horsejournals

Foto: Shutterstock

 

 

 

Reacties