Enquete over ziektenrisico’s

Enquete over ziektenrisico’s

0 36

Het ministerie EZ wil graag meer inzicht in de zoönotische risico’s van het houden van paarden in de verschillende houderijvormen, zowel ten aanzien van het soort risico’s als ten aanzien van de grootte van die risico’s en de factoren die daarop van invloed zijn. Er is op dit moment behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. Voor een eerste inventarisatie naar kennis en gedrag van mensen die met paarden in contact komen heeft Wageningen UR Livestock Research een korte enquête uitgezet. Deze vragenlijst is online te benaderen en tot 25 november in te vullen op:

https://www.surveymonkey.com/s/RZQDN8H

Waarschijnlijk gaat het om laag percentage ziektegevallen, maar mensen kunnen ziek worden van een infectieziekte die een paard met zich mee draagt. In het project ‘Zoönotische risico’s gehouden paarden’ proberen we in kaart te brengen waar de risico’s zitten. Een onderdeel van het project is dat we ook willen weten of men zich hier in de praktijk van bewust is, of men überhaupt iets van zoönosen weet en welke risico’s we in de praktijk lopen. Om dat te weten te komen is de online enquête uitgezet.

Meer informatie over het paardenonderzoek bij Wageningen UR Livestock Research: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Welzijnsmonitor-Paardenhouderij-maakt-dierenwelzijn-concreet.htm

WUR/Hoefslag

Reacties