Droom paardenpand gevonden, maar…

Droom paardenpand gevonden, maar…

De wereldwijde economie kwam in 2008 in zwaar weer, ook voelbaar in Nederland. Zeker in de huizen, al vond ik het pas goed merkbaar eind 2010 en dan spreek ik over de paardenpanden die wij te koop aanbieden: woonhuizen met een paar paardenstallen tot aan de hippische accommodaties.

De jaren 2011 en 2012 zijn voor ons ‘vrijwilligerswerk’ geweest. Genoeg werk, maar weinig verdiensten. Er werd immers minder verkocht, een heel stuk minder dan de jaren daarvoor. De jaren 2013 en 2014 waren voor ons goede jaren, 2015 zaten we in een behoorlijke lift, waarbij 2016 het jaar 2015 zal overtreffen. Dit jaar hebben wij ons kantoor moeten uitbreiden door de hoeveelheid werk waar we niet genoeg handen voor hadden.

Vaak kom ik de laatste jaren de volgende situatie tegen: kandidaten zijn verliefd geworden op hun droom paardenpand. Paardenstallen, buitenrijbaan, gelegen bij het bos voor eindeloze uitrijmogelijkeheden: er gaat niets boven je eigen paarden aan huis. Althans voor vele paardenliefhebbers. Je wilt graag kopen, maar je eigen huis is nog niet verkocht…

Een eventuele oplossing is het opnemen van de No-Risk Clausule in de koopovereenkomst.

Voordeel koper:   
Koper krijgt  een bepaalde tijd om zijn oude huis te verkopen. Als dat binnen de afgesproken tijd niet lukt, is er niets aan de hand. Hij is dan niet gebonden aan de koopovereenkomst van het paardenpand. Hij kan de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

Voordeel verkoper: 
Verkoper laat zijn paardenpand gewoon in de verkoop staan. Hij mag het huis zelfs tussentijds aan iemand anders verkopen. Als hij besluit om aan iemand anders te verkopen dan hoeft de verkoopprijs zelfs niet hoger te zijn dan de prijs die afgesproken was met de eerste koper. Het is voldoende als de koopovereenkomst – naar mening van de verkoper – beter voor hem is dan de overeenkomst met de eerste koper.

Als de verkoper de overeenkomst met de eerste koper wil ontbinden dan moet de koper nog wel een laatste kans krijgen om te kopen. In de No-Risk clausule is dan ook bepaald dat de verkoper de koop kan ontbinden als hij aan een ander wil verkopen, maar dat hij de koper nog 48 uur de tijd moet geven om alsnog te kopen. Als de koper hier op ingaat, zal hij kunnen kopen tegen de prijs en voorwaarden die eerder overeengekomen zijn. Wel vervallen dan alle eventuele ontbindende voorwaarden. De koop is daardoor definitief en kan dan niet meer kosteloos ontbonden worden.

Door flexibel om te gaan met de markt kan het doel zo toch bereikt worden: de paarden aan huis!

Bron: Loeske Veenendaal / www.PandenPaard.nl

Een kijkje nemen naar onze te koop staande paardenpanden? Ga naar www.PandenPaard.nl.

Pand & Paard
Pand & Paard

 

Reacties