Doorbraak op gebied van export

Doorbraak op gebied van export

0 28

Het KWPN maakt zich al jaren sterk voor de vereenvoudiging van de regelgeving omtrent de export van paarden. Zo voerde het KWPN samen met de Holland National Horse Foundation (HNHF) een zeer actieve lobby voor het wijzigen van de regelgeving rondom de erkenning van de laboratoria die bevoegdheid hebben om gezondheidstests ten behoeve van export uit te voeren. Vooralsnog was alleen het CVI in Lelystad het aangewezen instituut om deze tests uit te voeren.

Vanuit de hippische sector leefde een sterke wens tot aanpassing van de regelgeving zodat ook andere laboratoria erkenning kunnen verkrijgen – en dat is nu een feit.

Hierdoor wordt marktwerking in de hand gewerkt, wat een gunstig effect zal hebben op de prijzen van de tests en eveneens op de doorlooptijd.

Het vereenvoudigen van regelingen omtrent export staat hoog op de agenda van het KWPN en de HNHF om de concurrentiepositie van Nederland als paardenexporteur op peil te houden. Door het bezoek van de Directeur-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Hans Hoogeveen aan de Hengstenkeuring in 2012 kwam het een en ander in een stroomversnelling. Op de Kaderdag van het KWPN in mei van dit jaar deed Hoogeveen al een toezegging dat er een gunstige wijziging op handen was. Voorzitter van het KWPN en de HNHF Siem Korver: ‘Het is van belang dat dit soort zaken blijvend onder de aandacht van de betreffende instanties in Den Haag wordt gebracht. In dit geval werd de praktische relevantie voor exporterend Nederland op het gebied van paarden onder ogen gezien, waarna in Den Haag gewerkt werd aan de benodigde wetswijziging. We blijven in gesprek met Den Haag om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.’

Met ingang van vandaag kunnen andere laboratoria dan alleen CVI Lelystad erkenning aanvragen. Ook het transport van sportpaarden is hierbij gebaat.

Persbericht KWPN

Vergelijkbare artikelen

Reacties