Dominante paarden vaak te dik

Dominante paarden vaak te dik

0 104
paard op stal of land

Hoe dominanter het paard, hoe groter de kans op overgewicht, aldus de conclusie van een Brits onderzoek. De uitslag werd gebaseerd op een jarenlange observatie van 203 paarden uit 42 verschillende kuddes in Engeland. Hierbij werden alle paarden individueel gevoerd met hooi of krachtvoer. De dieren stonden hierbij op paardlengte afstand van elkaar. Tijdens de voerbeurt werd in de gaten gehouden hoeveel paarden het eten van een ander opeisten en genoteerd hoevaak een specifiek paard werd verjaagd of zelf het eten van een ander inpikte. Leeftijd, stokmaat en body condition score (BSC) waren meetpunten tijdens deze studie.

De conclusie:

– 17.24% van de geobserveerde paarden had ernstig overgewicht.
– De dominantere paarden beschikten veelal over een hogere BCS.
– Bij de dominantere paarden was de kans op overgewicht elf keer zo groot.
– De kleinere paarden en pony’s waren vaker te dik
– Het waren veelal paarden van middelbare leeftijd die het dominante gedrag vertoonden.
– Stokmaat had geen impact op dominantie

‘Deze studie is vanuit diverse oogpunten interessant geweest,’ aldus een woordvoerder. ‘Uit de resultaten blijkt dat de BCS grotere invloed heeft op dominantie dan andere factoren, zoals stokmaat. Daarnaast waren de voedseldominante paarden meestal geen leiders in de kudde. De groepen met paarden die veelal in dezelfde leeftijdscategorie verkeerden, hadden nog vaker te maken met ruziegedrag. De uitslagen van dit onderzoek suggereren dat het beter is om paarden van diverse leeftijden en rassen samen te huisvesten om vriendelijker gedrag te creeëren.’

Bron: Hoefslag/Equinews

Foto: Remco Veurink

Vergelijkbare artikelen

Reacties