Wat te doen bij een stalbrand

Wat te doen bij een stalbrand

0 1336

Volgens Britse cijfers zijn de landelijke kosten ten gevolge van een stalbrand met 17 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste paarden die omkwamen bij een stalbrand, stierven niet door de vlammen maar door het inademen van rook. De meeste branden ontstaan door hooi en/of stro dat vlam vat. Het aantal branden dat bewust is aangestoken is eveneens gestegen. Van de vier stallen die in de afgelopen vijf maanden getroffen werden door brand, zijn er mogelijk drie aangestoken. Ook in Nederland horen we regelmatig berichten van stallen die verwoest worden door brand. In juni van dit jaar kwamen een aantal paarden om bij een grote stalbrand in Friesland. In diezelfde maand werd elders in het land nog een pony uit een brandende stal gered.

Voorbereiding

Wat en of je tijdens een brand nog een verschil kan maken voor de dieren hangt vooral af van je voorbereiding. Vanwege het korte tijdsbestek is het belangrijkste van wat je tijdens een brand nog kunt doen afhankelijk van wat je vóór het uitbreken van de brand hebt gedaan. Horse and hound heeft een lijstje gemaakt met wat je kunt doen vóór er brand uitbreekt.

Check de bedrading: Veel branden ontstaan nog altijd door verkeerde bedrading of kortsluiting. Controleer de elektriciteit en bedrading met regelmaat. Bedrading dat bloot ligt dient vervangen te worden. Sluit niet teveel stekkers aan op een stekkerdoos. Zorg er ook voor dat water, stof en vuil niet makkelijk in de bedrading kan komen. Verwijder met regelmatig stof en vuil van stalradio’s en andere elektrische apparaten.

Preventie: Sla hooi en stro bij voorkeur niet in dezelfde stal op als waar de paarden staan. Als er geen andere mogelijkheid is, zorg voor een duidelijke scheiding. Zorg er voor dat er op cruciale makkelijk bereikbare plekken in en rond de stallen brandwerend- of blusmateriaal aanwezig is. Brandblussers, -slangen en -dekens dienen op plaatsen opgehangen worden waar jij en andere mensen makkelijk bij kunnen. Hang niet alles op één plek, maar kies zorgvuldig een aantal plekken uit. Laat de apparatuur regelmatig controleren. Zorg voor brandmelders die bij de eerste signalen van rook of brand afgaan. Eveneens is het belangrijk dat er voldoende licht is. Hierbij kun je ook denken aan licht dat automatisch aangaat op beweging.

Oefen:  Uit onderzoek blijkt dat de meeste branden binnen vier minuten om zich heen slaan. Dat betekent dat je over het algemeen slechts vier minuten de tijd hebt om paarden te kunnen evacueren. Vanwege de korte tijdsduur die een brand nodig heeft is aanwezigheid van mensen op de stallocatie van cruciaal belang. Een box opengooien is meestal niet genoeg, omdat het dier zijn stal als veilige plek ziet. Paarden die een route kennen zullen bij stress deze route makkelijker volgen dan wanneer ze daar voor het eerst langs moeten. Zorg voor voldoende ontsnappingsroutes en oefen deze regelmatig met betrokkenen en met de paarden.

Waarom paarden kwetsbaarder zijn

Paarden hebben een grotere kans om bij stalbrand om te komen. Paarden zijn groter dan andere staldieren. Honden, katten en mensen zijn instinctief geneigd om zich klein te maken. Ze kruipen over de grond en zijn wendbaarder door hun formaat. Een paard in paniek gooit zijn hoofd in de lucht. Bij een brand stijgt de warme rooklucht omhoog, waardoor het paard automatisch eerder in de ongezonde lucht terecht komt. Zodra de giftige lucht in aanraking komt met de longen treedt er al schade op. Omdat een paard moeilijker dekking kan zoeken of vinden is een paard ook kwetsbaarder door vallend materiaal.

Paarden die uit een brandende of rokende stal zijn gered dienen goed gecontroleerd te worden door een dierenarts. Op zichtbare verwondingen, zoals brandwonden en andere kwetsuren maar ook op onzichtbare schade. Niet zelden wordt longschade pas uren tot een dag later duidelijker. Als bij een paard wit schuim uit zijn neus komt is er duidelijk longschade opgetreden. Hier is behandeling voor mogelijk, maar de meeste paarden met ernstige longschade worden ingeslapen.

Tot slot

Het meest belangrijke wat je nog moet doen tijdens een brand is zorgen voor je eigen veiligheid. Er valt veel tijd te winnen in goede preventiemaatregelen en in het regelmatig oefenen van de routes, maar mocht je ooit een situatie komen dat er echt brand uitbreekt, zet altijd je eigen veiligheid voorop. Als de brandweer is gearriveerd, bespreek de situatie en volg hun aanwijzingen op.

Bron: Hoefslag / Horseandhound

Foto: Boston.com

Reacties