BTW tarief verkoop paarden naar 19%

BTW tarief verkoop paarden naar 19%

0 36

Foto: Colourbox
Het Europese Hof van Justitie besloten dat de Nederlandse wetgeving ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6% toepast op de levering van alle paarden en pony’s. Voor de praktijk betekent het arrest dat voorlopig voor alle paarden en pony’s het 6%-tarief blijft gelden. Pas als de nieuwe wetgeving door de Tweede- en Eerste Kamer is aangenomen, zal dit veranderen. Van terugwerkende kracht zal echter geen sprake kunnen zijn.
Volgens het Europese Hof is dit 6%-tarief alleen toegestaan voor levering van paarden en pony’s met het oog op slachting voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen en voor gebruik in de landbouw.

Voor de levering van de andere paarden (zoals verkoop voor de sport en/of fokkerij, red.) zou volgens het Hof het algemene tarief (19%) moeten gelden. Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving moet worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de wetgeving van andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland. Ook die landen moeten het oordeel van het Hof volgen.De Sectorraad Paarden zal zich inspannen om tot een voor de sector goede btw-wetgeving te komen, aangezien het arrest van het Hof van Justitie mogelijkheden biedt om voor een deel van de paarden en pony’s het verlaagde btw-tarief te kunnen handhaven. (Bron Sectorraad Paarden)

 

Reacties