Bewoners tegen komst manege

Bewoners tegen komst manege

0 163

In een ingezonden brief aan deze krant laten de bewoners van Willeskop in Montfoort weten fel tegen de komst van de manege van de West Stichtse Ruiters (WSR) te zijn. “Een buitenrijbaan met lichtmasten middenin de polder tast de leefomgeving van dieren aan.’’

De bewoners van Willeskop hebben een duidelijke boodschap: ‘WSR op Willeskop: Nee’.
In de ingezonden brief doen de bewoners onder meer hun beklag over de gemeente Montfoort. “De gemeente promoot samen met de provincie Utrecht de aanleg van erfbeplanting om het landschap van Montfoort groen te houden en stelt een subsidie beschikbaar. Aan de andere kant predikt de gemeente verstening, omdat zij de bouw van een grootschalig manegecomplex wil realiseren met een enorme rijhal van ca. 100 meter x 30 meter x 9 meter met twee beheerderswoningen middenin de polder in Willeskop. Aan de ene kant verstrekt de gemeente een subsidie om groen te promoten, aan de andere kant moet er middenin de polder grond worden gekocht op kosten van de belastingbetaler om verstening te realiseren. Begrijpt u het nog?’’
Een woordvoerder van de gemeente Montfoort legt uit dat het plaatsen van de manege aan Willeskop alles te maken heeft met de uitbreiding van het bedrijventerrein IJsselveld. “Het bestemmingsplan om deze uitbreiding ‘Kop IJsselveld’ mogelijk te maken is inmiddels definitief vastgesteld. De start voor het bouwrijp maken van de grond is gepland op 1 september. Op een deel van het terrein van Kop IJsselveld is nu de manege West Stichtse Ruiters gevestigd. Zij huurden daar de grond van de gemeente.’’ De overeenkomst met de vereniging is door de gemeente Montfoort per 1 september 2014 opgezegd. “In overleg met het bestuur van de manege is gezocht naar een mogelijke nieuwe plek om de manege te kunnen vestigen. De locatie ten zuiden van Willeskop 9 en 11 is, naar de mening van de gemeente én de West Stichtse Ruiters, een geschikte locatie hiervoor.’’ In de ingezonden brief stellen de bewoners van Willeskop dat ze ‘op geen enkele wijze betrokken zijn bij de plannen voor de bouw van het grootschalige complex’. De gemeente spreekt dit tegen. “De omwonenden zijn vorig jaar mei ingelicht over de belangstelling voor deze locatie, in oktober kregen de bewoners te horen dat de keuze definitief is gevallen op Willeskop. De gemeente heeft hen toegezegd dat ze geïnformeerd worden indien er meer duidelijkheid is.’’

De bewoners zijn alles behalve blij met de voorgenomen plannen. “Het aanleggen van een buitenrijbaan met lichtmasten die in het donker straks branden middenin de polder tast de leefomgeving van dieren uiteraard aan. Daarnaast vrezen wij voor levensgevaarlijke verkeerssituaties.’’ De woordvoerder van Montfoort geeft aan dat zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, de bewoners inspraak kunnen leveren. “Zowel de landschappelijke inpassing van de manege als de verkeerssituatie wordt in nauw overleg met de provincie Utrecht bekeken.’’

Weekkrant/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties