Belangrijke stap naar doorstart Hippisch Centrum Deurne

Belangrijke stap naar doorstart Hippisch Centrum Deurne

0 1149
Deurne omgedoopt

De gemeente Deurne heeft donderdag 24 juli een intentieovereenkomst getekend met leisure concern Libéma omtrent een doorstart van het Hippisch Centrum in Deurne. Wethouder Helm Verhees: “De intentie is om gezamenlijk Deurne weer op de kaart te zetten op paardengebied.”

Opleidingscentrum Helicon gaf in november 2013 aan op termijn te stoppen met het geven van onderwijs binnen NHB Deurne. Onderhandelingen met diverse potentiële kopers leidden eerder niet tot resultaten. Het afgelopen jaar bleef het stil. De gemeente Deurne werkt in het traject van doorontwikkeling van het hippisch centrum samen met de provincie Noord-Brabant. De provincie zal in de toekomst in een faciliterende rol nauw bij het traject betrokken blijven. Zij ziet het Hippisch Centrum als een kansrijke locatie voor kennis en innovatie.
Er moet nog een aantal stappen worden gezet tot een finale doorstart. Eén daarvan is het komen tot definitieve afspraken tussen Libéma en Helicon. Partijen zijn daarover de komende weken in gesprek. In het licht daarvan en om het proces niet te verstoren wil de wethouder niet verder ingaan op de inhoud van de afspraken.
“Er komen nu een heleboel vragen. Medio september zal er meer duidelijkheid komen. Over het onderwerp zal ook in de raadscommissies en in de gemeenteraad nog gesproken worden. De intenties is in ieder geval uitgesproken om er samen iets van te maken en het hippisch centrum door te ontwikkelen op paardengebied”, aldus de wethouder.

Bron: WeekbladvoorDeurne/Hoefslag

Vergelijkbare artikelen

Reacties