Alléén paardenmarkten als welzijn verbetert

Alléén paardenmarkten als welzijn verbetert

0 109

Voor paardenmarkten kan in Nederland een plek blijven, maar daarvoor is een betere borging van het dierenwelzijn nodig. Hiertoe moet het Protocol Paardenmarkten worden aangepast. Om dat protocol te kunnen handhaven moet het worden verankerd in gemeentelijke regelingen. Toezicht daarop moet worden uitgevoerd door vakbekwame mensen.

Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze, opgesteld op verzoek van staatssecretaris Martijn van Dam. Het rapport en de publieksversie werden aangeboden aan Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn door forumvoorzitter Hetty van Beers. De RDA zal als tweede deel van het verzoek de zienswijze presenteren aan de meest betrokken gemeenten.

De RDA heeft zich ter voorbereiding van dit advies gebogen over de risicofactoren voor het welzijn van paarden zowel op de markt zelf als bij het vervoer naar en van de markt. Dat leidde tot de conclusie dat het houden van paardenmarkten in Nederland op zichzelf acceptabel is, mits er voldoende waarborgen zijn voor het welzijn van de paarden.

Daartoe is het volledig ontkoppelen van paardenmarkten en publieksevenementen niet direct nodig, naar het oordeel van de Raad. Wel doet de Raad aanbevelingen voor het uitbreiden en aanscherpen van het Protocol Paardenmarkten.

Bron: RDA.nl

Foto: Remco Veurink

Hoefslag abonnementen

Reacties