Voorbereiding op stresssituaties heeft zijn voordelen

Voorbereiding op stresssituaties heeft zijn voordelen

Als in april de eerste bloemen en bomen bloeien, de temperatuur stijgt en de dagen langer worden, vieren de inwoners van het Zwitserse Zürich hun traditionele lentefeest: het Sechseläuten (21 tot en met 24 april). De aan de parade deelnemende paarden worden aan lawaai en stress blootgesteld.

Acceptabel

De circa 550 paarden hebben weliswaar tijdens deze parade een verhoogde hartslag maar in totaliteit is de stressbelasting matig en voor paarden acceptabel. Dit werd geconstateerd bij een onderzoek in 2016 door de Vetsuisse Faculteit van de Universiteit Zürich.

Hartslagmeter

Voor het onderzoek werden 23 deelnemende paarden uit negen verschillende deelnemende Gildegroepen onderzocht op drie verschillende locaties. Eerst veertien dagen vóór het feest in een normale situatie zónder de prikkels waaraan ze worden blootgesteld op de feestdag. Daarna observeerde het onderzoeksteam de paarden op dezelfde locaties tijdens de parade. Om hun hartslag te meten droegen de dieren een hartslagmeter. Aan de hand van mestproeven werd de concentratie van het stresshormoon Cortisol bepaald. Dertien van de onderzochte paarden waren tijdens het feest gesedeerd. Hierdoor kon ook de invloed van de sedatie bepaald worden.

Onervaren paarden

Zowel na de testdag als na de Sechseläutendag waren de Cortisolwaardes tegenover de uitgangswaarde iets verhoogd. De verhoging was echter op beide dagen niet verschillend. Ook het gedrag werd op beide dagen als hetzelfde beoordeeld. De meeste tekenen van stress zijn beoordeeld. De hartslag was  op beide dagen verhoogd en het duidelijkst bij Kontermarsch maar ook hierbij was er geen verschil met de gesedeerde paarden, zowel in stap als in draf. Een belangrijk verschil was er tussen de ervaren en onervaren paarden. De debutanten hadden duidelijk een hogere hartslag.

Spring- en dressuurpaarden

De hartslagverhoging laat duidelijk een verhoogde stressbelasting zien. Deze is echter matig in combinatie met de cortisolwaardes en het gedrag en kan bij paarden verwacht worden. Dit vat Michael Weishaupt, afdelingshoofd voor Sportmedizin des Pferdes van het Tierspital UZH samen. De belasting komt vrijwel overeen met die voor een paard in de dressuur- of springsport. Dat de ervaren paarden hier beter mee kunnen omgaan, duidt op het aanpassingsvermogen van de dieren. Het vooraf vertrouwd maken met de situatie, de specifieke prikkels ervan én een goede voorbereiding van paard en ruiter voor dergelijke evenementen werpt dus duidelijk zijn vruchten af.

Bron: moneycab

Foto: Youtube

Hoefslag abonnementen

Reacties