5000 euro nodig om Konik-kudde naar Spanje te brengen

5000 euro nodig om Konik-kudde naar Spanje te brengen

0 163

De afgelopen weken heeft FREE Nature gezocht naar een ander onderkomen voor twee jonge paarden (een tweejarige en een jaarling) van de begrazingsweide op de Landtong Rozenburg. Een van de oplossingen was het slachten van de twee paarden, maar deze optie stuitte op veel weerstand. Stichting Paard in Nood bood aan de twee dieren naar Spanje te brengen, maar dat aanbod zag FREE Nature niet zitten. De eigenaar heeft nu bekend gemaakt dat de complete kudde Koniks uiterlijk dit najaar verhuist naar een groot natuurgebied bij Atapuerca in Spanje. In dit ‘natural grazing’-project kan de groep bij elkaar blijven en oud worden. Voorwaarde is wel dat het lukt om voor de zomer circa € 5000,– aan donaties binnen te halen om de transportkosten te dekken.

De kudde groeit

Elk jaar worden er veulens geboren op de Landtong en elke winter c.q. lente wordt bekeken of de groep niet te groot wordt voor het gebied. Als dat het geval is, ontstaat er namelijk een tekort aan voedsel. Dit jaar is besloten om twee paarden uit de groep te halen. Door hun afwijkende kleur en kenmerken is in Nederland geen plek te vinden waar deze twee jonge paarden in een natuurlijke groep Koniks kunnen worden opgenomen. Juist het leven in een groep is voor Koniks heel belangrijk.

Naar Spanje!

Samen met Flaxfield Nature Consultancy heeft FREE Nature een oplossing gevonden die goed is voor alle paarden uit de groep. Hiervoor verhuist de complete groep naar een groot natuurgebied in Spanje, bij Atapuerca. Tanja de Bode, beheerder van de kuddes op de begrazingsweide: “Het is de enige verantwoorde manier om de twee dieren die over zijn een goed leven te bieden. Paarden leven in familiegroepen (harems) met een duidelijke hiërarchie. De leidmerrie vertelt de groep waar wordt gegeten of gerust, de leidhengst beschermt de harem. Aan deze structuur zijn de paarden gewend en zo kunnen ze ook beter de stressvolle reis aan. Met de leidmerrie en leidhengst in de buurt voelen de paarden zich veilig. Maar belangrijker is dat ze zich samen met de groep gemakkelijk aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving, die uitdagender zal zijn dan het leven op de Landtong.”

Jos Vrolijk, directeur FREE Nature: “We zijn heel blij dat we deze oplossing hebben gevonden. Dat de koniks hierdoor als groep bij elkaar kunnen blijven waardoor ze zich veilig en gelukkig kunnen voelen, is voor ons het allerbelangrijkste.”

Atapuerca

Het natuurgebied ligt bij Atapuerca, ongeveer tien kilometer ten oosten van Burgos. Het gebied bestaat uit meerdere deelgebieden met eikenbossen en grasland en is ongeveer 200.000 hectare groot. Door zijn onherbergzaamheid is het gebied de afgelopen 4000 jaren langzaam maar zeker verlaten door de mens en zijn huisdieren. Het project ‘Living Paleolithic’ wil het oude natuurlijke begrazingsecosysteem herstellen en grote grazers, zoals wilde zwijnen, reeën en edelherten en (semi-)wilde grazers als Europese bizons, Euraziatische wilde (Przewalski) paarden, , koniks, auroxen en Schotse hooglanders spelen daarin een belangrijke rol. Op oude grotschilderingen uit dat gebied is te zien dat hier vroeger bizons, runderen, wilde paarden en hertachtigen graasden.

Vertrouwd

Joep van de Vlasakker van Flaxfield Nature Consultancy is als partner nauw betrokken in het project. Het project is geïnitieerd door de organisaties ‘Living Paleolithic’ en het ‘European Bison Conservation Center Spain’ Hij begeleidt het transport van de paarden. Dat is hem zeker toevertrouwd, gezien zijn enorme ervaring met zowel de herintroductie van wilde Prezwalski-paarden in Mongolië en China als natuurlijke begrazingsprojecten met semi-wilde paarden in heel Europa. Atapuerca is onderdeel van het Rewilding Europe netwerk

5000 euro nodig!

Het transport van de veertien paarden plus de vier veulens die binnenkort worden geboren, kost circa € 5000. FREE Nature doneert de kudde, maar omdat de stichting geen inkomsten heeft uit subsidies moet dat bedrag ergens anders worden gevonden. Als het lukt om voor de zomer dit bedrag binnen te krijgen door middel van donaties, kan de groep naar Spanje.

Koniks op de Landtong

FREE Nature is van plan om, kort nadat de huidige groep is vertrokken, een nieuwe groep Koniks naar de begrazingsweide te brengen. Dat zal een kleinere groep zijn, zodat er de komende jaren ruimte is voor natuurlijke groei. Om uitleg te geven over de werkwijze van FREE Nature.

Bron: FREE Nature

Foto: Remco Veurink 

Reacties