Diverse wijzigingen KWPN reglementen

Diverse wijzigingen KWPN reglementen

deklicentie

In de Ledenraadsvergadering van gisteravond zijn diverse wijzigingen in de reglementen bekrachtigd.

Op de vorige Ledenraad is reeds besloten de leeftijd van het PROK-onderzoek te vervroegen naar 1 april in het jaar dat het betrokken paard de leeftijd van twee bereikt. Toen is het reglement aangepast. Om onduidelijkheid te voorkomen is nog een tekstuele wijziging toegevoegd.

Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Tuigpaard behoeft het selectiereglement voor Merries, Veulens en Ruinen enkele aanpassingen. De IBOP is de enige beoordeling binnen de merrieselectie Tuigpaarden waarop geen beroep mogelijk is. Voor de reguliere IBOP is nu een beroepsmogelijkheid in de reglementen verwerkt.

In het huidige selectiereglement voor merries is opgenomen dat 8 jaar en oudere merries via thuiskeuring meteen het predicaat ster kunnen verkrijgen. Via de reguliere stamboekkeuring was dat niet mogelijk en moesten deze merries voor het predicaat ster nog voorgesteld worden op de Centrale Keuring. Het reglement is aangepast zodat aan 8 jaar en oudere tuigpaardmerries op de stamboekkeuring ook meteen het predicaat ster toegekend kan worden.

In het registratiereglement zijn opgenomen de stamboeken die voor de tuigpaardfokkerij erkend zijn.

Ook het selectiereglement voor tuigpaardhengsten behoefde een verandering. In het selectiereglement Hengsten is de duur van het verrichtingsonderzoek nu concreter gekoppeld aan leeftijd en niveau in de sport. Daarnaast stond in het reglement nog vermeld dat het onderzoek binnen twee maanden na aanwijzing zou moeten starten. In de praktijk werd hier niet aan voldaan. De wijzigingen zijn door de Ledenraad bekrachtigd.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

Hoefslag/KWPN

Reacties