Sport

The Noseband Project is een petitie gestart tegen het gebruik van strakke neusriemen. De onbekende oprichter wil met dit initiatief de FEI aansporen om het huidige reglement aan te passen en tijdens controles strenger te letten op te strakke neusriemen.

Stress

Aanleiding van de petitie is het onderzoeksresultaat van de Universiteit van Sydney, dat onlangs uitwees dat een strak aangetrokken neusriem kan leiden tot stress, vervorming van het nasale neusbot en een verminderde doorbloeding.

Experiment

Tijdens het experiment werden de dieren opgetoomd met een stang-en-trens hoofdstel met aansnoerneusriem. Vervolgens werden de paarden in een testomgeving gezet dat was afgezet met hooibalen en canvas. De neusriem werd op vier manieren gebruikt: met de twee vingers ruimte tussen de neusriem, één vinger ruimte tussen de neusriem, zonder ruimte en compleet los.

Tien minuten geanalyseerd

De paarden werden gedurende tien minuten geanalyseerd, waarna het hoofdstel werd afgedaan en het paard in vrijheid mocht rusten. Tijdens dit onderzoek werd gebruik gemaakt van hartmetingen en thermografie om de oogtemperatuur voor stress te analyseren. Bij het optomen met strakke neusriem bleek de hartslag van de paarden flink omhoog te gaan, waarbij de oogtemperatuur ook toenam. Volgens de onderzoekers wijst dit op toenemende stress en ongemak.

Voorkeur voor fysieke controles

Eerder gaf Trond Asmyr, FEI directeur Dressuur en Para-dressuur, al aan dat de richtlijn van twee vingers tussen de neusriem en huid uit het officiële wedstrijdreglement is verwijderd. De vingerdikte van personen zouden teveel afwijken om dit op een correcte manier te kunnen meten. Volgens The Noseband Project zou een officieel meetinstrument hier verandering in kunnen brengen en moet er alsnog streng gecontroleerd worden. De FEI is het hier niet mee eens: ‘Wij respecteren het onderzoek naar het gebruik van een meetinstrument. Bij gespannen wedstrijdpaarden is een vlak gatkaliber meetinstrument echter geen veilige meetmethode. Wij geven daarom de voorkeur aan een fysieke controle.’

De initiatiefnemers zijn van mening dat de FEI haar ‘plicht’ verzaakt en richt zich daarom direct aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De petitie is inmiddels 1200 keer ondertekend.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Hoefslag/Change

Foto: Shutterstock

0 275

Ook de Belgische hippische bond KBRSF neemt de FEI-regel over en verplicht vanaf volgend jaar het vaccineren om de zes maanden. Tot dusver volstond voor nationale en regionale wedstrijden één maal per jaar vaccineren. Het persbericht van KBRSF gaat als volgt:

FEI

Het welzijn van onze paarden staat nog steeds centraal in de uitbouw van de paardensport op elk niveau.  In navolging van de internationale ruitersportfederatie FEI, blijft de Belgische Ruitersport Federatie op haar beurt de nodige maatregelen treffen inzake dit dierenwelzijn.

KBRSF

Daarom vindt KBRSF het belangrijk om op een zo breed mogelijke basis de veterinaire reglementen van het FEI te volgen en toe te passen op haar nationale reglementen en sportgebeuren.  Op die manier wordt de normale doorstroming in onze sport bewaakt.

Vaccinatiereglementen

Daarom werd op de Algemene Vergadering van de KBRSF beslist dat vanaf 1 januari 2017 de vaccinatieregels van FEI voor griep worden overgenomen. Ook worden ze  toegepast voor alle wedstrijdpaarden. Dit wil zeggen dat alle paarden en pony’s die aan wedstrijden deelnemen, van subprovinciaal tot internationaal niveau, voortaan binnen de 6 maanden voor de wedstrijd een griepvaccin moeten toegediend gekregen hebben. Voorheen was dit 12 maanden.  Door deze maatregel stemmen we de vaccinatiereglementen ook af met de algemeen geldende diergeneeskundige principes en de richtlijnen zoals die op de bijsluiters van de griepvaccins te vinden zijn  We volgen hiermee het advies van de veterinaire commissie.   Ook de Raad Van Bestuur van de KBRSF keurde deze wijziging reeds goed.

Overgangsjaar

Het jaar 2016 wordt een overgangsjaar waarbij we de ruiters en de eigenaars van de paarden de tijd krijgen om zich in orde te stellen met deze nieuwe maatregel.

Bron: Galop

0 241

Het welzijn van onze paarden staat nog steeds centraal in de uitbouw van de paardensport op elk niveau.  In navolging van de internationale ruitersportfederatie FEI, blijft de Belgische Ruitersport Federatie op haar beurt de nodige maatregelen treffen inzake dit dierenwelzijn op het gebied van de vaccinatieregels.

FEI

Daarom vindt KBRSF het belangrijk om op een zo breed mogelijke basis de veterinaire reglementen van het FEI te volgen en toe te passen op haar nationale reglementen en sportgebeuren.  Op die manier wordt de normale doorstroming in onze sport bewaakt.

Vaccinatieregels

Daarom werd op de Algemene Vergadering van de KBRSF beslist dat vanaf 1 januari 2017 de vaccinatieregels van FEI voor griep worden overgenomen en toegepast voor alle wedstrijdpaarden. Dit wil zeggen dat alle paarden en pony’s die aan wedstrijden deelnemen, van subprovinciaal tot internationaal niveau, voortaan binnen de 6 maand voor de wedstrijd een griepvaccin moeten toegediend gekregen hebben, waar dit tot nu toe binnen de 12 maanden was.  Door deze maatregel stemmen we de vaccinatiereglementen ook af met de algemeen geldende diergeneeskundige principes en de richtlijnen zoals die op de bijsluiters van de griepvaccins te vinden zijn  We volgen hiermee het advies van de veterinaire commissie.   Ook de Raad Van Bestuur van de KBRSF keurde deze wijziging reeds goed.

Overgangsjaar 2016

Het jaar 2016 wordt een overgangsjaar waarbij we de ruiters en de eigenaars van de paarden de tijd krijgen om zich in orde te stellen met deze nieuwe maatregel.  Hieronder vindt u reeds het hoofdstuk over de vaccinaties terug, zoals dat in het nieuwe veterinaire reglement, dat van toepassing wordt op 1 januari 2017, zal verschijnen:

Hoofdstuk 6 – Vaccinaties

6.1.      Griepvaccin

6.1.1.     Vaccinatieschema

6.1.1.1.         Alle paarden die deelnemen aan wedstrijden moeten verplicht tegen griep ingeënt zijn.

6.1.1.2.         Een eerste kuur van twee vaccinaties moet gegeven worden, een tweede vaccinatie in deze eerste kuur wordt gegeven tussen de 21 en 92 dagen na de eerste vaccinatie.

6.1.1.3.         Een eerste booster  moet gegeven worden binnen de 7 kalendermaanden na de datum van de tweede vaccinatie van de eerste kuur. Alle paarden die correct de eerste kuur ondergingen voor 1 januari 2005, zijn niet verplicht een eerste booster te ondergaan, indien sindsdien de inentingen correct verliepen

6.1.1.4.         Op wedstrijden moet de laatste booster gegeven zijn binnen de 6 maanden en 21 dagen voor aankomst op de wedstrijd.

6.1.2.     Toelatingsvoorwaarden op wedstrijd

6.1.2.1.         Het paard moet minimaal de eerste kuur van het griepvaccin toegediend gekregen hebben.

6.1.2.2.         Het voorgeschreven vaccinatieschema moet gevolgd zijn.

6.1.2.3.         Het paard mag niet minder  dan 7 dagen voor de wedstrijd gevaccineerd geweest zijn.

6.1.2.4.         Indien het vaccinatieschema niet correct gevolgd is, is het aan de terreinjury om een gepaste beslissing te nemen aangaande deelname aan de wedstrijd of een andere sanctie.  Hiervoor verwijzen we naar de sanctioneringsmogelijkheden zoals opgenomen in het FEI diergeneeskundig reglement.

6.1.3.     Samenvattende tabel

 

Vaccinatie

 

 

Schema

 

Deelname aan de wedstrijd
 

Eerste kuur

 

 

1ste vaccinatie : dag 0

2de vaccinatie : dag 21-92

 

Mag deelnemen 7 dagen na de tweede vaccinatie

 

Eerste booster

 

Binnen de 7 maand na de tweede vaccinatie van de eerste kuur

(indien de eerste kuur niet plaatsvond voor 1 januari 2005)

Mag deelnemen voor 6 maand en 21 dagen na de tweede vaccinatie van de eerste kuur.

Mag niet deelnemen binnen de 7 dagen na de vaccinatie gekregen te hebben.

Boosters

 

MINIMUM: binnen het jaar na de vorige booster vaccinatie.

OM OP WEDSTRIJD TE GAAN : moet binnen de 6 maand + 21 dagen na de vorige booster vaccinatie.

 

Moet gevaccineerd zijn binnen de 6 maand en 21 dagen voor aankomst op de wedstrijd.

Mag niet deelnemen binnen de 7 dagen na de vaccinatie gekregen te hebben.

 

6.1.4.     Administratie en certificatie

De vaccinatiedetails voor griep moeten opgenomen worden in het paspoort, volgens volgende regels:

  • Alle griepvaccinaties zijn in orde, als ze tenminste toegediend worden volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met het reglementair opgelegde vaccinatieschema.
  • Alle vaccinaties moeten toegediend worden door een dierenarts.
  • De gecertificeerde melding “The vaccination history of this horse is correct to date. Last vaccination 00/00/00 (date)” mag gebruikt worden in het duplicaat om een te lange vaccinatiegeschiedenis samen te vatten.

 

6.2.         Andere vaccinaties

Alle andere vaccinaties (rhino, tetanos, ..) moeten vermeld worden op de correcte vaccinatiepagina’s van het paspoort.  Buiten de gangbare diergeneeskundige gebruiken zijn er dienaangaande geen reglementaire bepalingen in België.

(Bron: KBRSF; 26/04/2016)

0 1409

Uit een Zweedse studie blijkt dat veiligheidshelmen het risico op ernstig hoofdletsel daadwerkelijk drastisch verkleinen. Onderzoekers aan de KTH Royl Institute of Technology gebruikten simulatietechnieken om aan te tonen dat een helm het risico op een hersenschudding of schedelfractuur met 54% verkleint.

Valpartijen gesimuleerd

Met computerprogramma’s werden valpartijen gesimuleerd waarbij een fietser geen helm droeg en hoofdletsel opliep. ‘Samen met onderzoekers uit het Belgische Leuven hebben wij drie situaties nagebootst waarbij fietsers controle over de situatie verloren, ten val kwamen en hun hoofd stoten. Hierbij is de snelheid van de valpartij en de impact van de klap op de hersenen berekend. Uit de resultaten werd duidelijk dat een simpele fietshelm het brein met 33 tot 54% beter beschermt.’ Deze gegevens zouden ook uitermate interessant zijn voor ruiters, die helmen met soortgelijke frames dragen en qua verwondingen in dezelfde lijn als fietsers zitten.

Bron: Hoefslag/Studie

Tijdens de week van trailerveiligheid in Engeland ligt de focus op het ‘vergeten onderhoud’ van paardenvervoer. Een verzekeraar lanceerde de speciale campagne om paardeneigenaren er van bewust te maken dat zij regelmatig de staat van hun trailer of vrachtwagen controleren.

Zeven sleutelproblemen

Specialiste Victoria Walton vertelt over de zeven sleutelproblemen, waaronder te zwaar beladen voertuigen, rottende vloeren en versleten banden. ‘Helaas zien we regelmatig dat paardeneigenaren gigantische bedragen investeren in de gezondheid, training en outfit van hun paard. Maar ze staan er niet bij stil dat de conditie of veiligheid van het vervoer in slechte staat verkeert. Dit komt meestal omdat de kennis ontbreekt en mensen niet weten waar zij op moeten letten. Vaak denkt men dat ongelukken vooral een ander overkomen, maar als verzekeraar krijgen wij zeer regelmatig te maken met ongelukken en fataliteiten tijdens paardentransport, waarbij de meeste oorzaken te voorkomen waren.

Blessures

‘Als verzekeraar krijgen wij veel claims binnen van blessures aan de paardenbenen dankzij rotte vloeren en klapbanden waardoor een trailer snel omslaat. Deze twee problemen zijn goed voor 19% van ongelukken met fatale afloop. Het is onnatuurlijk gedrag voor een paard om een paardentrailer te betreden. Zij doen dit omdat ze de eigenaar of ruiter vertrouwen. Verraad dit vertrouwen niet en laat het vervoersmiddel regelmatig nakijken op defecten, gebreken en slijtage.’

Bron: Hoefslag/Horseandhound

0 1907

Veel paarden zijn bang om in een trailer te gaan. Voor vluchtdieren is het niet vanzelfsprekend om uit zichzelf in een smalle gang te gaan staan, die ook nog eens beweegt en rare geluiden maakt.

Van nature

Paarden zijn van nature terughoudend en houden niet van vreemde prikkels, of dat nu gaat om geluiden of geuren, of om iets dat ze zien of voelen. Daardoor zijn ze altijd alert, en klaar om op de vlucht te slaan. Wil je hen dwingen om dat instinct te negeren, dan krijg je automatisch het omgekeerde effect: door hen onder dwang bij die – voor hen – angstaanjagende prikkel te houden waar ze zo graag van weg willen, belemmer je hun natuurlijk gedrag en worden ze alleen maar banger.

Trailerlaadtraingen

De meeste trailerlaadtrainingen zijn erop gebaseerd het paard zelf het tempo te laten bepalen om eraan te wennen; op deze manier zullen ze hun angst eerder overwinnen en merken dat het allemaal zo erg niet is.

0 283
Isabell Werth - Weihegold OLD

In het programma Hinterm Rampenlicht van de Duitse zender ZDF vertelt de Duitse multikampioene Isabell Werth over haar carrière, wat geweest is en wat komt.

‘De weg naar succes en medailles is lang. En het is betrekkelijk: de ene dag ben je de kampioen, een volgende dag gaat het helemaal niet.’ Wat haar trekt in de dressuur is de kick van het opleiden van een paard, het ontwikkelen van zijn bewegingen. En dan laten zien in de ring wat je paard in huis heeft, in de ultieme dressuurproef… ‘Dat is kicken!’, vindt ze.

Een dieptepunt voor de amazone is de dopingzaak in 2009, toen een van haar paarden positief getest werd op doping. Werth moest door het stof en werd een half jaar geschorst, hoewel ze er zeker van is dat ze geen verboden middelen gebruikte. Er waren ook privé hoogepunten: de geboorte van zoon Frederic, eind 2009.

Oude en toekomstige kampioenen

Wereldkampioen van 2006 en Olympisch kampioen van 2008 Satchmo geniet bij Werth van zijn pensioen; Weihegold is de koningin van de stal. En dan aanstormend talent Belantis, de ‘supertalentvolle en ongelooflijk lieve hengst’, die het stokje van Weihegold moet kunnen overnemen.

Dat brengt de interviewer naar de toekomst. Hoe lang gaat Werth nog door? ‘Ik ben met mijn 47 jaar niet de oudste in het internationale veld, maar zeker ook niet de jongste. Ik zal op het hoogste niveau blijven rijden zolang ik in aanmerking kan komen voor een teamplaats.’

Bekijk de uitzending van Hinterm Lampenlicht.

ZDF/Hoefslag

Foto: DigiShots

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

100,837FansLike
0VolgersVolg
6,948VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer