Paardenhouderij

Veulens in de opfok
Veulens in de opfok

Opnieuw betoogt PvdD-fractievoorzitter Carla van Viegen van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp dat de opfoktermijn van paarden van drie naar vijf jaar moet.

Na de uitspraak van de Raad van State over een opfokbedrijf in Oude Leede wil Van Viegen dat de gemeente nu snel zorgt dat opfokkers de dieren langer op het bedrijf mogen houden.

Bestemmingsplan

Theo Hogervorst wilde vier jaar geleden al beginnen met het africhten en rijklaar maken van veulens aan de Wilgenweg in Oude Leede. De gemeente gaf echter geen toestemming. De veulens zouden niet op het bedrijf geboren zijn, waardoor het bedrijf van Hogervorst niet in het bestemmingsplan zou passen, redeneerde het college van B & W.

Enkele weken geleden vernietigde de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak van de gemeente. Het bestemmingsplan maakt geen verschil tussen fokken en opfokken. Dat de veulens niet op het bedrijf van Hogervorst zijn geboren, maakt dus niet dat het opfokken in strijd is met het bestemmingsplan. Hogervorst kreeg dus zijn gelijk. 

Kwestie van opfoktermijn

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Partij voor de Dieren bij het college van B & W geïnformeerd wat zij van de uitspraak vindt en of er lering uit wordt getrokken. Fractievoorzitter Van Viegen kaart naar aanleiding van deze uitspraak opnieuw de kwestie van de opfoktermijn aan.

Wethouder Ilona Jense zei eerder in gemeenteraad dat zij de uitspraak van de Raad van State over de zaak van Hogervorst af wilde wachten. Nu deze zaak afgerond is wil Jense pas een besluit nemen over de verlenging van de opfoktermijn van drie naar vijf jaar. Van Viegen verwacht binnen vier weken de uitspraak te krijgen.

Paardenwelzijn

“Vanuit het ‘oogpunt van dierenwelzijn’ moeten paarden langer in de opfok blijven, tot zeker wel vijf jaar.” licht Van Viegen toe aan Hoefslag. “Onderzoek wijst uit dat paarden beter later ingereden kunnen worden. Met drie jaar zijn ze nog lang niet volgroeid. Licht werk kan natuurlijk wel voordat de paarden vijf jaar zijn, zoals bijvoorbeeld grondwerk. Beweging is altijd nodig, maar doe het dan lekker onbelast. Het dier krijgt dan meer tijd om zich te ontwikkelen op een rustige manier.”

Aan het AD vertelt Van Viegen: “Paarden mogen, volgens het nu geldende bestemmingsplan, drie jaar in de fokkerij en het opfokbedrijf worden gehouden. Maar als ze al na drie jaar opvoeden worden verkocht, is dat eigenlijk veel te vroeg. Het is veel beter om hier vijf of zes jaar over te doen. Paarden zijn pas met acht jaar volwassen. Ze zijn nog lang niet volgroeid en ze moeten zo jong nog niet belast worden. Tegenwoordig worden paarden pas met vier of vijf jaar zadelmak gemaakt en ingereden.” 

Tijd is geld

Van Viegen wil bewustwording scheppen, vertelt zij ons. “Ik heb als politicus een aanjaagfunctie om de discussie te starten, om dingen los te maken. Dat kost misschien tijd, maar ik vind het wel belangrijk. In alle gemeentes staat er in het bestemmingsplan wat over de paardenhouderij. Meer gemeentes zouden de opfoktermijn als agendapunt kunnen aanstellen en hiermee aan de slag kunnen.”

“Ik hoop dat er meer aandacht voor welzijn komt in de paardensport. Daar is tijd geld, maar ik vind vanuit oogpunt van dierenwelzijn dat het meer aandacht verdient zodat niet alleen de economische belangen zegevieren maar dat de welzijnsbelangen ook meetellen en worden meegenomen. Je hebt altijd met voor- en tegenstanders te maken, maar dat vind ik niet erg. Laat de discussie maar komen; ik vind het goed.” 

Zie ook: Paardensector laat verbetering zien in paardenwelzijn

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan

Foto: archief

paarden welzijn

Hetty Schreurs is de nieuwe voorzitter van de Stichting Welzijn Paard. Zij neemt het stokje over van de voorzitter ad interim, Jan Cees Vogelaar.

De Stichting Welzijn Paard is opgericht ter bevordering van het welzijn van paarden. Zo werd tijdens Horse Event 2018 het Keurmerk Paard en Welzijn gepresenteerd aan het publiek.

Afdelingshoofd Infectie Biologie

Hetty Schreurs is dierenarts en op dit moment werkzaam als afdelingshoofd Infectie Biologie bij Wageningen Bioveterinary Research en directeur van de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen.

Daarnaast was zij raadslid van de Raad voor Dieraangelegenheden. Vanuit die functie was ze betrokken bij de totstandkoming van het rapport ‘Paardenmarkten in Nederland, Man en Paard noemen’. Voorheen was zij onder meer ook werkzaam bij Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Universitaire landbouwhuisdierenpraktijk.

Verbeteren paardenwelzijn

Hetty Schreurs ziet het voorzitterschap de Stichting Welzijn als een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van paardenwelzijn. Van haar vijfde tot haar achttiende was Hetty paardenmeisje ‘avant la lettre’. Zij heeft twee dochters die actief zijn in de paardensport.

Schreurs vormt het bestuur van de stichting samen met Olivier Smink (FNHB), Theo van der Meulen (KNHS) en Ralph van Venrooij (LTO).

Mooie uitdaging

‘Er ligt een mooie uitdaging voor ons,’ vindt de nieuwe voorzitter. ‘Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over paarden werd weer duidelijk dat vele ogen de paardensector kritisch volgen. Zoals minister Schouten al aangaf tijdens dit AO, is het Keurmerk Paard en Welzijn een goed initiatief vanuit de sector waarmee het paardenwelzijn echt een stap voorwaarts kan maken.’

‘Het is de taak van het bestuur van de Stichting Welzijn Paard om de uitrol van het Keurmerk in de sector te begeleiden,’ vindt Schreurs.

De stichting laat weten Jan Cees Vogelaar veel dank verschuldigd te zijn voor al zijn inzet de afgelopen maanden. ‘Hij heeft er echt de schouders onder gezet om het Keurmerk van de grond te krijgen.’

Bron: keurmerkpaardenwelzijn.nl

Foto: archief Remco Veurink

transport, paardentransport

Demissionair-staatsecretaris van EZ Martijn van Dam (PvdA) heeft in antwoord op de kamervragen van VVD-lid Helma Lodders gesteld dat Duitsland geen gunstiger exportcertificaten heeft ten opzichte van Nederland. Aanleiding voor Lodders om kamervragen te stellen was de EIA-besmetting in Vreeland en het sluiten van de Zuid-Afrikaanse grenzen voor Nederlandse paarden.

brand
foto: Shutterstock

Als je een eigen stal bezit is dat al een zware job. Het laatste wat je kunt gebruiken is brand. Recentelijk werden we opgeschrikt door enkele stalbranden. Brand is het meest vreselijke dat je kan overkomen. Vraag het elke staleigenaar die het ooit heeft meegemaakt, er komt veel meer bij kijken dan alleen de stal zelf.

De eerste vraag die wordt gesteld is: ‘Hoe is de brand ontstaan?’  Het antwoord hierop is vrijwel altijd hetzelfde: een combinatie van zuurstof, hitte en brandstof. Beter zou de vraag zijn: ‘Waarom is de brand ontstaan?’ want deze vraagt brengt ons bij het antwoord op de eerste vraag. Een combinatie die voorkomen had kunnen worden, lettend op de aanwezigheid van deze elementen.

Brandstof

Iets moet de brand ontsteken en voeden. Stallen zijn uitstekende omgevingen hiervoor want hooi, stro, stof en spinnenwebben zijn goede ontstekingshaarden. Doeken met olie, gewassen, gras en hout zijn ook dingen die makkelijk vlam kunnen vatten en een brand kunnen laten ontstaan.

Hitte

Veel voorkomende hittebronnen voor stalbranden zijn hooi en stro (spontane brand), verwarmingssystemen (lampen/solariums), werktuigen die warm kunnen worden (voertuigen, groot gereedschap, lasapparatuur), elektriciteit (bedrading en zekeringen). Blootstelling aan bliksem, sigaretten en buitenbrandjes kunnen gemakkelijk het risico van een heuse stalbrand vergroten.

Zuurstof

Vanzelfsprekend bij stalgebouwen is dat ze voor een groot deel ontworpen zijn met goede ventilatie en luchtcirculatie. Dat is goed voor de stalbewoners maar helpt niet om brand te voorkomen of te blussen. Vaak zijn hittebestendige wanden aangetast door aangebrachte bedrading, waterleidingen of andere benodigde systemen.

Omdat er altijd een financieel plaatje bij komt kijken, volgen hier enkele tips, afhankelijk van het budget.

Lagere kosten

Installatie van brandblussers. Een onderhoudsschema dat controle bevat van bedrading, verwijderen van stof, spinnenwebben en het checken van roest. Opstellen of veranderen van een brandpreventieplan voor de stallen (met hulp van de lokale brandweer). Ontwikkelen en uitvoeren van een evacuatieplan voor mens en dier (ook met behulp van lokale brandweer). Handhaven van een strikt ‘niet roken’ verbod ! Verzeker je ervan dat familieleden en werklui weten hoe ze veilig met gereedschap moeten omgaan. Vooral het laten afkoelen van voertuigen en gereedschappen voor deze worden teruggeplaatst en dat lasapparatuur goed en veilig wordt gebruikt.

Medium  kosten (inclusief de lagere kosten, plus:)

Plaatsen van rookmelders.  Reguliere controle van technische en elektrische installaties door overheidsinstanties. Verwijderen van verlengsnoeren en vervangen door goede installaties. Installatie van bliksemafleiders.

Hogere kosten (inclusief de lagere, medium kosten plus:)

Installatie van een sprinkler systeem en aparte wateropslag. Voldoende waterslangen.  Bewaakt  brandalarm systeem. Videobewaking.

Veiligheid voor ieder budget

Ongeacht het budget zijn er genoeg dingen die je zelf kunt doen om de veiligheid te vergroten zoals een rookverbod in en rondom de stallen. Mesthopen zeker op tien meter afstand van de stal om ontbranding te voorkomen. Stro en hooi moet goed droog zijn voor het de schuur in gaat en controleren van de temperatuur is essentieel. Stof en spinnenwebben tot een minimum beperken. Bij elke box zou een halster met touw moeten hangen zodat bij evacuatie hier niet naar gezocht hoeft te worden. Ongewenste/onbevoegde en niet correct gedragende personen aanspreken en indien van toepassing verzoeken de stal te verlaten. Regelmatige controle van bedrading en goed functioneren van alle elektrische apparatuur en warmte veroorzakende materialen. Repareren van alle beschadigde bedrading zodra dit wordt geconsateerd. Machines nooit bijvullen bij met brandstof terwijl deze aan staan of nog warm zijn binnen een gebouw. Verlengsnoeren alleen tijdelijk gebruiken en opruimen na gebruik. Gereedschap en voertuigen pas binnen zetten als ze zijn afgekoeld. Alle gebouwen moeten brandblussers hebben en mensen die er vaak komen, dienen ook te weten hoe ze te gebruiken.

Hulp van brandweer

Heeft je complex een veiligheidsplan? Is er een evacuatieplan voor ‘gebouwen met dieren’?  Zijn eigenaar, familie, werknemers en bezoekers getraind in veiligheid? Weten ze waarnaar ze moeten zoeken in de stal of hoe ze gereedschappen en voertuigen moeten gebruiken? Weet iedereen wat te doen als een brand begint? De brandweer kan helpen met het beantwoorden van al deze vragen. Ze beschikken over gediplomeerd personeel dat hierbij van dienst kan zijn, meestal tegen een redelijke of zelfs geen vergoeding.

Het is belangrijk een brandveilige stalomgeving te maken want er staat zoveel meer op het spel dan alleen het gebouw.

Bron: horsejournals

Foto: Shutterstock

 

 

 

paardenmelk

Steeds meer mensen met gezondheidsklachten zoeken hun heil in paardenmelk. De samenstelling van paardenmelk is heel anders dan die van koeien- en geitenmelk. Paardachtigen zijn namelijk uniek in de wereld van de graseters. Het zijn geen herkauwers. Zij hebben, net als de mens, slechts één maag (een koe heeft 4 magen o.a. de pens).

Van oudsher worden het edele dieren genoemd met benen en een hoofd omdat zij zo met mensen vergelijkbaar zijn. Door de overeenkomst tussen paardenmelk en menselijke melk is het voor ons een waardevolle voedingsbron. Het bevat veel onverzadigde vetzuren en albumine/globuline eiwitten. Deze zijn kort, licht verteerbaar en van groot belang voor de darmflora en darmwand. Bovendien bevat paardenmelk veel vitamines en essentiële aminozuren.

Door het drinken van paardenmelk ontstaat in de darm een ideaal milieu voor de groei van goede bacteriën. Deze zetten ons voedsel om in kleine opneembare deeltjes. Dit zijn de basisstoffen voor ons hele lichaam. Zij worden opgenomen in het bloed en naar alle weefsels, organen en cellen vervoerd om deze van brandstof en bouwstof te voorzien. Zitten er in onze darm bacteriestammen die er niet thuis horen, dan is de darmflora verstoord. Deze slechte bacteriestammen doen voor ons ongewenste omzettingen. Deze kunnen op darmniveau ongemakken geven maar er kunnen zo ook teveel afvalstoffen in onze bloedbaan terecht komen met alle gevolgen van dien. De lever filtert afval uit het bloed en deze worden o.a. via de nieren uitgescheiden. Dit is een belasting voor die organen en voor ons hele lichaam. Met name onze huid en longen zijn bekende wegen waarlangs afvalstoffen kunnen worden uitgescheiden.

Paardenmelkerij De Lage Wierde uit Wirdum kan de vraag niet aan. Volgens eigenaar Cor de Winter neemt de weerstand tegen bijwerkingen van medicijnen toe en zoeken mensen alternatieven.

Verlichting

Volgens De Winter zou hij wel drie keer meer kunnen afzetten. ‘Maar we hebben domweg niet méér. Paardenmelk is een natuurproduct. De vele vitaminen en mineralen verhogen de weerstand.’ Hij benadrukt dat de melk, geleverd als poeder of capsules, geen garantie geeft ziektes te genezen maar een kleine dagelijkse portie kan wel veel verlichting brengen. De Lage Wierde heeft een grote schare klanten met huidklachten en maag- en darmproblemen.

Gezegend man

Veertien jaar geleden stuitte Cor De Winter (58) bij de start van zijn paardenbedrijf op veel scepsis: intensief werk, weinig verdiensten, geen wetenschappelijke status. Toch is De Lage Wierde een groot succes. ‘Het dochtertje van mijn zus had ernstig eczeem en zij hadden gehoord over paardenmelk in het televisieprogramma Klokhuis. Ik heb geprobeerd hier aan te komen en uiteindelijk is het gelukt. Het meisje was na 3 maanden gebruik vrijwel klachtenvrij. Ook ikzelf ben het als “medicijn” gaan proberen en onder andere mijn maagklachten zijn hierdoor verdwenen. Ik ben een gezegend man’, zegt De Winter, een uitdragend Christen. ‘Mooi dat het bedrijf goed loopt. Maar het is vooral fijn dat we zoveel mensen kunnen helpen.’

De Winter was vroeger metselaar en had een aantal Haflingers als hobby. Vanuit die hobby is het allemaal begonnen toen bleek dat de melk zoveel goeds voortbracht.

Familiebedrijf

De melkerij houdt gemiddeld rond de vijftien merries met veulens. Veel weidegang, weides met natuur(paarden)gras. Zo min mogelijk kunstmest. Ze worden driemaal daags gemolken. De melk wordt op het familiebedrijf (vrouw en dochter werken hier mee)  gevriesdroogd tot poeder en verkocht in een kleine dertig landen over de hele wereld van Dubai tot Canada. ‘Er zijn wel meerdere paardenmelkerijen maar het hebben van een eigen vriesdroogmachine is onze kracht en voordeel. De melk hoeft niet vervoerd te worden en wordt meteen verwerkt.’ zegt Cor De Winter.  Jaarlijks worden alleen al 1,2 miljoen capsules afgezet, louter aan particulieren en kleine winkels. De Lage Wierde had al een eigen cosmeticalijn met crèmes, shampoo en lotion en heeft onlangs het assortiment op verzoek van specialisten uit de kraamwereld uitgebreid met een lotion en bad- en douchegel voor baby’s en kinderen. ‘Alles op natuurbasis want we willen absoluut geen chemie in onze producten.’

Biest

‘Paardenmensen vinden een paardenmelkerij vaak maar onzin. Totdat ze een veulen krijgen en de merrie overlijdt. Dan is er behoefte aan biest en biest is duur. Er is ook veel vraag naar. Wij geven het altijd weg! Als ze het vragen krijgen ze een liter ingevroren paardenbiest’ zegt hij enthousiast.

Uitbreiden

Uitbreiden is geen optie. Voorlopig althans niet. Het bedrijf in hartje Wirdum heeft geen ruimte voor meer paarden en een grotere vriesdroogmachine vergt een grote investering.

Samenwerking is ook geen optie ondanks het samenwerkingsverband SpaN-V waarbij hij is aangesloten. Samenwerking is eigenlijk ook niet echt van de grond gekomen. Dit omdat hij zo weinig mogelijk afstand wil tussen de paarden(melk) en de verwerking in de machine. ‘Als ik de telefoon opneem zeg ik: ‘met de allerbeste paardenmelkerij van Nederland’. Ook op lezingen zeg ik dat altijd en onderbouw dat met het hebben van onze eigen vriesdroogmachine. Hierdoor gaan vrijwel geen vitamines verloren.’ zegt Cor niet zonder trots.

Op het familiebedrijf wordt vaak over de (on)mogelijkheden gesproken:  ‘Wie weet wat de toekomst brengt.’

Bron: hoefslag / SpaN-VDagblad van het Noorden

Foto: shutterstock

 

Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, pony’s, ezels, zebra’s en kruisingen daarvan) binnen de Europese Unie. Elk paard moet een paspoort hebben en zijn gechipt. Het chipnummer koppelt het paard aan het paspoort.

Waarom een paardenpaspoort?
Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs. Wel kunnen de afstammings- en eigendomsgegevens er in worden vastgelegd. Het paspoort bevordert eerlijkheid in de handel, omdat bij aan- en verkoop van een paard via het paspoort informatie van het paard bekend is. Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als het paard is gestorven, moet het paspoort worden teruggestuurd naar de instantie die het heeft uitgegeven. Het paardenpaspoort is ook bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Als een paard bepaalde diergeneesmiddelen krijgt, mag het soms tijdelijk, soms definitief niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet in het paspoort noteren als hij deze bepaalde diergeneesmiddelen toedient, behalve als de houder/eigenaar van het paard in het paspoort heeft verklaard dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’ kan later niet meer gewijzigd worden. Als deze verklaring niet in het paspoort staat, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Wat is een geldig paardenpaspoort?
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die hiervoor toestemming hebben van het productschap. Een lijst van deze instanties staat op www.nl-paardenpaspoort.nl. Dit zijn de erkende paardenstamboeken zoals het KWPN en de KNHS. Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft. Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen aanbrengt.

Check uw paard in de databank
Op www.nl-paardenpaspoort.nl kunt u door het intypen van het chipnummer of het levensnummer van een paard heel eenvoudig controleren of het paard een Nederlands paspoort heeft, welke instantie het paspoort heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.

Paspoort aanvragen

Paspoorten voor geregistreerde paarden moeten aangevraagd worden bij de organisatie die het stamboek van dat ras bijhoudt. De paspoortuitgevende instantie zal u verder informeren over de procedure voor het chippen van uw paard en het invullen van het aanvraagformulier voor een paspoort.

Let op!
• Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.
• Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
• Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort aangegeven.
• Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
• Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig.
• Alleen met een geldig paspoort kunt u meedoen aan keuringen en wedstrijden
• Het paspoort is een uniek document. Raak het niet kwijt. Een duplicaat of vervangend paspoort kost geld en wordt alleen bij hoge uitzondering door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven verstrekt.

Kijk op paardenpaspoort.nl voor meer informatie.

Hoefslag/KWPN

Volg ons!

102,862FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer