Verzorging

wei
Gras is de basis in de wei

Iedereen kent ze wel, die echte paardenweiden. Dat dit geen kwalificatie is om mee voor de dag te komen mag duidelijk zijn. Paardenweiden kenmerken zich veelal door hun armzalige zoden met dito beplanting. Met de toename van de paardenhouderij, als hobby of professioneel, worden er andere eisen aan de wei gesteld.

Betere een veelzijdige bodem

EM Agriton is al jarenlang bezig om op een duurzame wijze de bodem te verbeteren. “Dat gaat verder dan alleen de NPK-stoffen. “Met name de mineralen en bio-actieve stoffen zijn hierbij van belang, omdat zij voor een betere en veelzijdige bodem zorgen”.

Gras is de basis
Gras is de basis

Gras is de basis

De gezondheid van het paard begint bij gezond graslandbeheer. Gras is de basis, in de vorm van weidegras, hooi of kuil. Normaal bestaat een paardenrantsoen voor 60-100% uit ruwvoer (gras, hooi of kuilgras). Toch wordt aan dit belangrijkste deel van het rantsoen, het ruwvoer, relatief heel weinig aandacht geschonken. Door het reguliere gebruik van landbouwgronden zijn deze vaak minder geschikt als paardenweide. De weiden die we in Nederland en België tegenkomen, zijn over het algemeen ingezaaid met een graszaadmengsel voor rundvee.

Optimale structuur

Een juiste pH is van groot belang voor het juist functioneren van de processen in de bodem en de groei van gras. Hier kunt u als wei beheerder wat aan doen.

Zeeschelpenkalk
Zeeschelpenkalk

Het gebruik van Aegir zeeschelpenkalk bevordert het verkrijgen van een stabielere pH en geeft een langdurig werkende calciumbron, die het bodemleven stimuleert. Deze verhoogt de bodemvruchtbaarheid, verbetert de structuur van de bodem en activeert het bodemleven en heeft een langdurige werking door zijn structuur.

Edasil kleimineralen
Edasil kleimineralen

Edasil kleimineralen zorgen voor een optimale structuur van de bodem, wat van essentieel belang is voor het functioneren van de processen en zij brengen ook de mineraalhuishouding op peil. Edasil kleimineralen bezitten door hun specifieke plaatjesstructuur een enorm zwelvermogen en hebben de capaciteit om grote hoeveelheden water en voeding- stoffen te binden. Daardoor wordt een betere uitwisseling van voedingsstoffen, tussen bodem en plant, bereikt en de uitspoeling, dichtheid van de zode bevorderd. Deze Edasil kleimineralen werken ook aan de opbouw van het kleihumuscomplex. Dat leidt tot een beter bodemleven en op termijn tot minder gebruik van kunstmeststoffen. Voor het behoud van de weide en de gezondheid van de paarden is het belangrijk om de bodem regelmatig te verzorgen met voeding. Maar dan wel zodanig dat het ook afgestemd is op paarden.

 

 

Microferm
Microferm

Microferm

Stalmest heeft een uitstekende bemestende waarde. Het voordeel van stalmest is dat de meststoffen uit deze mest verspreid over het weideseizoen vrijkomen. Juist omdat dit zo langzaam gaat, heeft uw weide er het hele seizoen profijt van. Een juiste en regelmatige toediening van organisch materiaal (zoals met EM gefermenteerde mest- bokashi) is van wezenlijk belang voor het voeden van de microflora in de bodem. Bij het omzetten van dit organische materiaal komen naast de vele voedingsstoffen (N) ook nog andere bio-actieve stoffen, zoals vitaminen, enzymen en andere natuurlijke stoffen vrij. Dit proces stimuleer je door met Microferm (vloeibaar mengsel van actieve micro-organismen) de weides regelmatig te bewateren, welke dan de omzetting van organisch materiaal stimuleert. Door de vele vragen over en de ervaringen van ‘uw weiland, anders behandelen’ vanuit zowel de professionele als de hobbymatige paardenhouderij, hebben wij het Equibiome systeem voor de Paardenhouderij ontwikkeld. Vanwege het relatief eenvoudige bewerkingsproces en de natuurlijke aard, heeft het een rendabele en ecologische voetafdruk.

kringloop
Kringloop

Kringloopaanpak zorgt voor betere wei

Dat is nu precies wat Equibiome kringloop gedachte beoogt: duurzame bodemvruchtbaarheid, door de kringloopaanpak van ‘bodem-plant- dier-mest’, een gezonde bodem, voeding en vitale paarden.te verzorgen met voeding.  Zo is onze slogan dan ook van paardenkont tot paardenmond.

 

Vulkamin granulaat
Vulkamin granulaat

Microferm en Vulkamin

Geurloze beursgebouwen tijdens paardenbeurs in Avignon. Jaarlijks vindt eind januari de beurs Cheval Passion plaats in Avignon. Een heus paardenspektakel dat over de 5 beursdagen ongeveer 1200 paarden ontvangt. De geur van mest, urine en ammoniak was pertinent aanwezig in de beurshallen, tot men EM Agriton ontdekte. Door het toepassen van Microferm en Vulkamin (oergesteentemeel die Ammoniak kan binden) werd de geur van mest en urine onderdrukt . Hiervoor schakelden ze de leerlingen van Lycée Agricole Drôme Baronnies in. De inspanning van de leerlingen ging niet onopgemerkt voorbij. Veel eigenaren en bezoekers merkten op dat de beursgebouwen neutraler geurden. Meer dan reden genoeg voor de organisatie om dit in 2017 en 2018 te herhalen. Tijdens de editie 2017 ontvingen we met EM Agriton de prijs van het ‘meest innovatieve product’ Microfer

Agriton
Agriton

m en tijdens de editie van dit jaar mochten we de prijs ontvangen van het ‘meest ecologische gamma’ voor Bokashi (fermenteren van stalmest).

Meer informatie:

Bron: Agriton / CAP Magazine.eu
Foto’s: Agriton

Geen gedoe meer met bandages, een hoef ‘inpakken’ doe je gewoon met een luier! Een pamper met een vrolijke print, maatje XS (pony) of L (flink paard), beschermt de hoef en zorgt ervoor dat er geen vuil binnendringt in de pas behandelde voet – bijvoorbeeld na een hoefzweer.

Een ‘zool’ van ducttape, nog een flink stuk tape ook om de luier zodat die blijft zitten en klaar is je verband! De tip kwam van dressuuramazone Kristy Oatley.

Zij zette een filmpje van haar gepamperde paard op social media en de reacties en duimpjes vlogen binnen. ‘Handige tip!’, ‘Slim bedacht’, ‘Zo doe ik het ook al jaren, veel goedkoper dan bandages en bovendien lekker snel!’.

Het filmpje werd meer dan 50.000 keer gedeeld.

Facebook Kristy Oatley/Hoefslag

Foto: Shutterstock

Foto: Remco Veurink

Paarden die het gewend zijn, zeker de sobere rassen, kunnen prima een flinke poos of zelfs 24/7 buiten lopen. Ook als het vriest dat het kraakt en de eerste schaatsmarathon op natuurijs wordt gehouden. Als ze maar een schuilplek hebben en… water!

Water is het allerbelangrijkste wat een paard nodig heeft en daar wordt niet altijd voldoende rekening mee gehouden, zeker niet in de winter. Het gevolg kan zijn: winterkoliek, vanwege half verteerd voer in de maag. De darmen hebben water nodig om voer goed te kunnen opnemen.

Koud water geen probleem

Paarden drinken water het liefst als het een temperatuur heeft van 10°C, maar kouder is ook geen probleem. Het is van belang om de factoren die van invloed zijn op het water in de gaten te houden. Kan het paard drinken terwijl het op stal staat, dan volstaat een verwarmde emmer. Het gebruik van emmers heeft als voordeel dat je in de gaten kunt houden hoeveel je paard drinkt. Het kost natuurlijk wel meer tijd om de emmers te vullen, zeker als het hartje winter is en vriest een heel tijdrovende klus.

Extra zout kan geen kwaad

Dorst wordt gereguleerd door sodium in het bloed (het Na-gedeelte van NaCl/Sodiumchloride, oftewel zout). Je wilt dus dat je paard genoeg zout binnenkrijgt. Je kunt dat los geven – ongeveer twee eetlepels toevoegen aan het voer – of via een zoutblok of voer waarin af fabriek al zout is toegevoegd. Het kan geen kwaad om in de winter extra zout te geven, tenminste, als je paard te allen tijde toegang heeft tot water en gezonde nieren heeft. Je kunt ook water door het voer doen zolang het niet vriest.

Ga er niet vanuit dat het paard voldoende water binnen krijgt in het land als er sneeuw of ijs ligt. Ook als je paard 24/7 buiten loopt, moet er een (verwarmde) waterbron zijn.

Bron: Horse-Canade / Hoefslag

water, weiland, visvijver
foto: Remco Veurink

Als de weide van je paard grenst aan een visvijver, let je beter goed op. Jaarlijks laten de Nederlandse sportvissers zo’n 524.000 kilo lood achter in het water. Lood is een zeer giftig metaal, dat voor je paard gevaarlijk kan zijn: door direct contact of doordat ze gras eten dat lood uit te bodem heeft opgenomen.

Lood in het water of in de bodem

Hengelaars vissen met een vaste hengel en een dobber of met een werphengel. Bij de vaste hengel worden bolletjes lood op de lijn vastgeknepen om het aas te laten zinken en de dobber op de juiste hoogte in het water te brengen. Vaak vallen die loodjes bij het opzetten en komen ze tussen de begroeiing terecht. Bij het vissen met een werphengel worden meestal grotere gewichten of met lood verzwaarde voerkorfjes gebruikt. Die komen in het water terecht als de lijn breekt, of door  het gebruik van lood-los systemen, die het lood loskoppelen van de lijn als een vis aan de haak zit.

Loodvergiftiging via gras

 

De Nederlandse bodem bevat van nature weinig lood: alle loodproblemen zijn te wijten aan menselijk handelen. De problemen worden aangepakt: loodhagel mag bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden in de jacht. Maar voor sportvisserij is er geen beperking.  Lood corrodeert en wordt zo opgenomen in de bodem. In het water lost het langzaam op en komt in de bagger terecht. Vaak zijn eigenaren van percelen die aan het water grenzen, verplicht om baggerspecie op hun land te accepteren. Zo krijgen ze lood op hun akkers.

Dieren kunnen lood binnen krijgen door het eten van met lood verontreinigd gras, aangezien gras relatief veel lood opneemt uit de bodem. Er zijn ook gevallen bekend waarbij dieren lood inslikten of eraan gingen likken, en zo vergiftigd raakten. Loodverbindingen hebben een zoete smaak,  en dat kan verklaren waarom het aantrekkelijk is voor dieren.

Wat kan je doen?

 

Wat kan je zelf doen als er gevist wordt in het water dat aan jouw land grenst?

 • Als er vissers actief zijn bij je land, vraag hen dan om niet met lood te vissen, maar om een alternatief te gebruiken.
 • Vraag hen om het loodverlies zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door thuis hun dobbers uit te loden. Vraag hen ook zeker om de lood-los systemen niet te gebruiken.
 • Als er baggerspecie op je terrein is gedeponeerd, kan je laten nagaan of er lood inzit. Je kan contact opnemen met de waterbeheerder of met Rijkswaterstaat. Lood dat nog niet helemaal gecorrodeerd is, kan gevonden worden met een looddetector.
 • Als er lood in de bodem aanwezig kan zijn, let dan op het gedrag van je dieren. Lood werkt onder meer in op het zenuwstelsel. Vergiftigde dieren hebben last van spierzwakte, hebben moeite om te bewegen en kunnen coördinatieproblemen hebben. Bij paarden kan ook cornage optreden. Waarschuw je dierenarts, en vermeld dat je vermoedt dat lood een rol speelt.
 • Voor het viswater gebaggerd wordt, kan je contact opnemen met de waterbeheerder. Wijs die erop dat ze de milieuwetten moeten handhaven en dat ze ervoor moeten zorgen dat er geen giftige stoffen (zoals het vislood) op je land terechtkomen.

Bron: Persbericht

Foto: Remco Veurink

©Shutterstock

Een man die zijn bovenbeen brak toen hij – zonder toestemming – op een loslopend paard in de wei wilde rijden, heeft geprobeerd de eigenaresse van het betreffende paard aan te klagen.

De eigenaresse van de merrie – die niet met haar naam in de media wil – vraagt aandacht voor deze zaak om mensen ervan bewust te maken dat dit niet zomaar kan. Ze vertelt aan de redactie van Horse & Hound dat haar merrie in een afgelegen weiland staat omdat ze gevoelig voor koliek is. De eigenaresse wil dus niet dat voorbijgangers haar eten toestoppen en daarom had ze ook waarschuwingsbordjes op het hek geplaatst waarop stond dat de merrie agressief is. Dat is niet het geval, maar zou moeten voorkomen dat mensen haar voeren.

Gevaarlijk paard

‘Toen ik bij de wei aankwam om haar te voeren, lag er een man in het weiland’, vertelt ze. ‘Ik vroeg wat er aan de hand was en toen begon hij tegen me te schreeuwen dat mijn paard gevaarlijk was en hem had geschopt. Ik vroeg daarop wat hij eigenlijk in haar weiland te zoeken had.’

Volgens de eigenaresse was de man door twee hekken gegaan, had een flink stukje moeten lopen en daarna onder het stroomdraad door moeten gaan om bij haar paard te komen. ‘Hij zal wel gedacht hebben “Dat is een leuk paard, ik zal er eens op gaan rijden” ofzo’, suggereert de eigenaresse van de merrie.

Aanklacht

‘Hij heeft overduidelijk geprobeerd om haar te berijden. Wat hij precies gedaan heeft weet ik niet, maar zij heeft zich omgedraaid en hem geschopt, waardoor hij zijn been brak. Hij zei direct dat hij me zou aanklagen en dat deze gebeurtenis mij geld zou gaan kosten. Ik zei daarop dat het erg dom en gevaarlijk was om zomaar op een vreemd paard te stappen en dat hij geluk heeft gehad dat hij er zo vanaf is gekomen. Hij had wel dood kunnen zijn vanwege deze actie, maar kennelijk was het mijn schuld.’

Kort na de gebeurtenis ontving ze een brief waarin ze aansprakelijk werd gesteld voor de geleden schade. Via de British Horse Society schakelde ze haar verzekeringsmaatschappij in, waarna de claim al gauw ingetrokken werd. ‘Ze hadden geen zaak. Ik ben blij dat ik de hulp van de BHS kon inschakelen, anders had ik uit een paniekreactie misschien toch wel besloten te betalen’.

Alles kunnen doen

De eigenaresse van de merrie vertelt dat ze vaak ziet dat paarden en pony’s door voorbijgangers gevoerd worden. Het komt zelfs voor dat ouders hun kinderen op de rug van een pony zetten. ‘Zodra mensen een paard zien, lijkt het wel alsof ze denken dat ze daar zomaar van alles mee kunnen doen. Een van de pony’s tegenover mijn huis overleed vorig jaar door het eten van verkeerd voedsel. Mensen realiseren zich niet dat paarden heel ziek kunnen worden van wat zij beschouwen als “iets lekkers” of dat het heel gevaarlijk is om een kind op een onbekend paard te zetten.’

‘Het heeft weken geduurd voordat mijn merrie weer rustig naast het opstijgblok wilde staan en nu heeft ze ook nog eens de reputatie gekregen agressief te zijn. Zoals iedereen al zegt, ik heb geen idee wat die man bij haar gedaan heeft, maar ik zit met de gebakken peren.’

Bron: Horse & Hound
Foto: Shutterstock

 

Graag geven we ons paard iets lekkers als hij goed gewerkt heeft. Wat kun je ‘veilig’ aan een paard geven en wat kun je beter vermijden?

Bananen

Onderzoek heeft aangetoond dat paarden over het algemeen de voorkeur geven aan banaan boven wortels en appels. Grappig is dat bekende dressuurpaarden dol zijn op bananen. Salinero van Anky van Grunsven is er dol op, en ook Lara Butler’s Rubin Al Asad en Marakov en Royal Concert van Michael Eilberg. Bananen kunnen met schil en al worden gevoerd; ze zijn rijk aan kalium.

Bleekselderij

Bleekselderij wordt aanbevolen als een gezonde traktatie voor je paard. Het bevat weinig suiker en is een geweldig alternatief voor wortels, die voor 20% uit suiker bestaan. Bovendien is de textuur van selderij prima; het bevat veel cellulose, waardoor het heel goed is om op te kauwen. Hoe meer het paard kauwt, hoe meer speeksel het genereert. Speeksel is alkalisch en helpt tegen maagzweren.

Veilige traktaties voor paarden

Andere veilige traktaties voor paarden zijn onder andere:
– aardbeien
– rozijnen
– (Cantaloupe en andere) meloen
– druiven
– fenegriek
– camille
– munt
– rode biet
– rapen
– pastinaak

Niet geschikt voor paarden

Niet alle groenten en fruit zijn echter geschikte traktaties voor paarden. Voedingsmiddelen die de neiging hebben darmgas te produceren of die tot de nachtschadefamilie behoren, moeten worden vermeden.

Voedingsmiddelen die moeten worden vermeden, zijn onder andere:
– uien
– aardappelen
– tomaten
– kool
– spruitjes

Net als mensen hebben echter ook paarden ‘guilty pleasures’. Wat je ook kiest voor je paard, houd rekening met het suikergehalte.

En als je deelneemt aan (FEI) wedstrijden, moet je extra voorzichtig zijn, omdat sommige stoffen op de dopinglijst staan, zoals chocola. Al vind je paard het nóg zo lekker, het levert je wel een schorsing op als de FEI je paard controleert.

Horseandhound/Hoefslag

Foto: DigiShots

0 734

Op de foto hierboven is het heerlijk weer. Dan moet je óók zorgen voor voldoende drinkwater. Anders is het als het – zoals nu en de komende dagen – heel koud is. Sommige typische winterkwaaltjes, zoals verstoppingskoliek, worden namelijk mede veroorzaakt door een verminderde wateropname. Hoe zorg je er ook in de winter voor dat je paard genoeg drinkt?

Niet als het ijs- en ijskoud is

De temperatuur van het water is erg bepalend voor de wateropname. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een paard de keuze krijgt tussen ijskoud en warm water, hij bijna altijd alleen een klein beetje ijskoud water drinkt. Het is echter verstandig om een paard in de winter (bijvoorbeeld op de wei/paddock) alléén warmer water aan te bieden, omdat hij van warm water altijd meer zal opnemen dan van koud water. Let op, dit geldt dus alleen als hij niet de keuze krijgt!

Zuur water niet in trek

Paarden drinken veel minder wanneer het drinkwater zuur is. ‘Zuur’ is water met een pH lager dan 5. Bij de meeste drogisterijen en via internet zijn pH-strips verkrijgbaar waarmee je de pH van het drinkwater kunt testen.

3. Onbeperkt aanbieden

Een paard kan in de meeste situaties best een paar uur zonder water, maar het beste blijft om je paard altijd onbeperkt beschikking te geven over goede kwaliteit drinkwater. Ook in de wei of paddock. Dat betekent dat je in de winter soms met grof geschut de wei in moet om de drinkbak ijsvrij te maken en opnieuw te vullen!

De wateropname verschilt enorm tussen individuele dieren. Een verminderde wateropname is bij gebruik van mechanische drinkbakken ook nog eens heel lastig te meten. Wanneer er problemen optreden, zoals koliek of een verminderde voeropname, besteed dan ook aandacht aan de wateropname!

Bron: Hoefslag

Foto: Christine Dijk

0 152

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over de databank ‘Paard zoekt thuis’, heeft PaardenPunt Vlaanderen overleg gepleegd met GAIA en The Old Horses Lodge. Belangrijkste uitkomst is dat de databank blijft bestaan. Wel zijn er een aantal voorwaarden toegevoegd, waardoor het paardenwelzijn gewaarborgd zou moeten worden.

CAP Magazine ontving het volgende bericht:

Persbericht Paardenpunt Vlaanderen:

Het herplaatsen van paarden door de VZW ‘Stichting voor paarden in nood’ door middel van de nieuwe databank ‘Paard zkt. thuis’ onderscheidt zich op positieve wijze van klassieke verkoopsites waar paarden aangeboden worden. De algemene voorwaarden en een aangepast modelovereenkomst bieden voor de herplaatste paarden maximale waarborgen dat deze effectief een goede nieuwe thuis krijgen.

Na overleg met Michel Vandenbosch van GAIA en Marina Tondelier van The Old Horses Lodge worden volgende clausules in de voorwaarden voor de databank “Paard zkt. thuis” opgenomen:

 1. Er wordt een controle door een dierenarts uitgevoerd om te bepalen of het paard al dan niet geschikt is om te berijden. Indien het paard niet geschikt is voor het berijden, inspannen etc. wordt dit duidelijk vermeld.
 2. De ontvanger dient te bewijzen dat hij of zij solvabel is om een paard op te vangen inclusief de nodige voorzieningen (stal, weidegang, andere paarden al aanwezig etc.)
 3. De ontvanger dient eveneens te bewijzen dat hij of zij met paarden kan omgaan (o.m. brevetten, scholingen etc.). Indien niet, dienen er tenminste 3 lessen “omgaan met paarden” gevolgd te worden tegen betaling. Eventueel kunnen de lesgevers van de “Vlaamse Liga Paardensport” of “Landelijke Rijverenigingen” inspringen.
 4. Er wordt een controle enige tijd na ontvangst doorgevoerd om de situatie van het paard na te gaan waarbij de middelen van de “Stichting voor paarden in nood” worden aangewend om de evaluatoren van het “Equilabel” de nodige controles te laten uitvoeren.
 5. Er kan enkel gefokt worden met merries met stamboekpapieren én via het geijkte stamboek waarbij maximaal 2 veulens kunnen gefokt worden in de volledige carrière van de merrie.
 6. Het systeem zal 6 maanden na de opstart geëvalueerd worden.

Goed doel

De Stichting voor Paarden in nood is een “goed doel”, dat ook door u ondersteund kan worden: zie http://paarden.vlaanderen/stichting-voor-paarden-in-nood/steunMet gezamenlijke kracht werken we aan dierenwelzijn van de paarden op het terrein!

Bron: persbericht Paardenpunt Vlaanderen
Foto: Jessica Pijlman

 

0 787

De laatste jaren is het aantal paarden en pony’s met overgewicht flink toegenomen. Door teveel krachtvoer, te rijk gras en het verkeerd inschatten van het werk dat ze nodig hebben, krijgen veel dieren simpelweg meer energie binnen dan zij verbranden.

Overgewicht is een extra belasting voor de gewrichten en organen en kan tot stofwisselingsproblemen leiden die moeilijk te genezen zijn. Reden dus om te zorgen dat je te dikke paard of pony terug te brengen op zijn ideale gewicht.

1. Minder of geen krachtvoer

Krachtvoer is een geconcentreerde energiebron, wat wil zeggen dat een paard zelfs bij een beperkte hoeveelheid aardig wat energie binnenkrijgt. Die energie heeft een te dik paard niet nodig. Afhankelijk van de ernst van het overgewicht, kun je het krachtvoer dus uit het rantsoen schrappen of de krachtvoergift verlagen.

2. Grove kwaliteit ruwvoer

Hooi of kuil wat veel blad bevat, is rijker aan energie dan ruwvoer gemaakt van ouder gras met meer stengel. Zo’n soort ruwvoer is wat grover van structuur en voelt wat harder aan. Vanwege de lagere voederwaarde en het hoge ruwe celstof-gehalte is grof ruwvoer een betere keuze voor te dikke paarden, in vergelijking tot een fijnere kwaliteit. Houd er wel rekening mee dat alleen een ruwvoeranalyse uitsluitsel kan geven over de voederwaarde van ruwvoer.

3. Vitamines en mineralen

Wanneer er geen of weinig krachtvoer wordt gevoerd, is de kans op ‘gaten’ in de vitamine- en mineralenvoorziening groot. Het is daarom raadzaam om altijd een compleet vitamine- en mineralensupplement bij de te voeren, of bijvoorbeeld een vitaminekoek. Zo wordt toch voldaan aan de behoefte aan vitamines en mineralen, zonder dat een paard daar ook teveel energie mee binnenkrijgt.

Graasmasker, slowfeeder

Paarden worden van gras vaak gemakkelijk dik. Vooral voor paarden die al te dik zijn, kan weidegang vanwege de grasopname soms ongewenst zijn. Om een te dik paard toch de voordelen van weidegang te kunnen bieden, is een graasmasker een uitkomst. Met zo’n masker kan een paard minder gras eten.

Ook een slowfeeder, op stal en/of in de wei, kan een manier zijn om ervoor te zorgen dat je paard langer doet over zijn ruwvoer en dus minder eet en zich minder snel verveelt omdat zijn hooi al op is.

Bron: Hoefslag

Foto: Shutterstock

0 541

Het Engelse spreekwoord ‘no foot, no horse’ is er niet zomaar. Goede hoefverzorging is van groot belang. Erfelijke factoren, de juiste bodem en de mate van beweging spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hoef en de stand van het onderbeen. Ook regelmatige controle en bekappen zijn voorwaarden voor een paardenleven lang gezonde hoeven.

Het functioneren van het hoefmechanisme is mede afhankelijk van de hoeveelheid beweging. Beweging stimuleert immers de doorbloeding. Maar hoeven hebben ook veel vocht nodig. Laat je paard vooral af en toe in een natte weide, buitenbak of paddock lopen, want dit maakt de hoeven veerkrachtig en helpt ze hun natuurlijke glans te behouden. Na het rijden kun je de hoeven natuurlijk ook afspoelen, maar dit helpt in mindere mate. Je moet dan ook opletten dat de kootholte niet te lang nat blijft in verband met mok! Droog de kootholtes dan dus steeds af met een handdoek.

Invetten van de hoeven

Het invetten van de hoef is niet goed voor de kwaliteit van de paardenvoet. Het vet of de olie verhindert de opname van water en droogt de hoeven juist uit. Invetten heeft alleen zin als het paard minstens twintig minuten op een drassige bodem heeft gelopen. Dan is het water voldoende in de hoef opgenomen en kan het vet voorkomen dat het vocht te snel uit de hoeven verdampt.

Het kan geen kwaad de hoeven in te vetten als je naar een wedstrijd of keuring gaat, maar doe het niet vaker dan eens in de twee weken. Ringen en groeven verraden ziekten en onregelmatigheden in het voedingspatroon van het afgelopen jaar. Een gezonde, gave hoef is dan ook het visitekaartje van de verzorger.

Hoeven uitkrabben

Het is de taak van de paardeneigenaar of -verzorger om de hoeven dagelijks uit te krabben en ze nauwkeurig te controleren op vuil en steentjes. Krab de hoeven niet te ruw uit, want op die manier haal je iedere keer wat hoorn van de hoefzool waardoor de zool steeds gevoeliger wordt.

Beslaan ja of nee?

Hoefbeslag wordt meestal toegepast om de draagrand te beschermen tegen afslijten, brokkelen en scheuren en om een goede gang en stand mogelijk te maken. Inmiddels weten we echter dat hoefbeslag ook nadelen heeft. Het belemmert in beperkte mate het hoefmechanisme. De hoefnagels beschadigen de hoornwand en de hoef droogt gemakkelijker uit. Het hoefijzer vermindert de natuurlijke schokbreking.

Paarden met hoefijzers (en zonder stiften of kalkoenen) glijden eerder uit, zeker op gladde oppervlakken en gras. Doordat er steeds in de voorste hoefhelft genageld wordt, slijt de draagrand in het toongedeelte nauwelijks en in het verzenengedeelte juist wel. Hierdoor verandert na enkele weken de hoefvorm en dus ook de stand van de hoef.

Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af en gebruik liever geen hoefbeslag als het niet noodzakelijk is. Bij normaal gebruik op zachte bodem is hoefbeslag achter bijvoorbeeld niet nodig. Het paard moet sowieso één keer in de zes tot acht weken beslagen of bekapt worden, afhankelijk van de snelheid van de hoorngroei en aan de slijtage van het beslag.

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

100,789FansLike
7,019VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer