CAP Belgisch nieuws

0 243

Merries zijn mogelijk niet de enige met duidelijke vruchtbaarheidsseizoenen. Zwitserse onderzoekers hebben ontdekt dat de spermakwaliteit van de hengst ook afhankelijk is van het seizoen.

Onvruchtbaarheid

Variatie in de bekende sperma-eigenschappen over het gehele jaar zijn al goed onderzocht. Echter  het aantal DNA-fragmenten -DNA dat opgebroken is in stukjes waardoor er verminderde of zelfs onvruchtbaarheid kan ontststaan-  blijkt ook het gehele jaar te variëren.

Meerdere kenmerken

De maand van het jaar blijkt een significant effect te hebben op meerdere kenmerken van sperma. Zo bleek uit het onderzoek.  Het sperma werd iedere week opnieuw beoordeeld op volume, zaadcelconcentratie, totaal aantal zaadcellen, bewegelijkheid van de zaadcellen en de gevoeligheid voor DNA denaturatie. Hierbij werd  het DNA afgebroken tot kleine stukjes wat verminderd of onvruchtbaarheid tot gevolg heeft.

Fokseizoenen

Ondanks dat de lente en de zomer de belangrijkste fokseizoenen zijn, bleek de zaadcelconcentratie het laagst in deze maanden in vergelijking met de herfst en winter. Het totaal aantal zaadcellen beleefde zijn hoogtepunt in het midden van de zomer. Wanneer het seizoen op zijn einde loopt.  De bewegelijkheid van de cellen was op zijn beurt wel het hoogst in de lente en zomer. Ook voor DNA-fragmentatie werd een duidelijk seizoensgebonden patroon ontdekt. De hoeveelheid gefragmenteerde DNA-strengen was het laagst van december tot februari en in oktober.  Sperma dat in december wordt aangemaakt bleek daardoor dus vruchtbaarder dan zomersperma.

Bron: The Horse

0 227

Op vrijdag 26 februari 2016 stelde minister Joke Schauvliege op Flanders Horse Expo de volledig vernieuwde koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector voor. PaardenPunt Vlaanderen, het resultaat van de fusie tussen de Vlaamse Confederatie van het Paard en het Vlaams Paardenloket.

Historiek

De nieuwe organisatie zal vanaf nu de duurzame ontwikkeling van de Vlaamse paardensector ter harte nemen en staat klaar voor iedereen die in contact komt met paarden, pony’s of ezels. De eerste stappen naar de overkoepeling van de Vlaamse paardensector werden reeds in 1981 gezet. Toen richtten de erkende paarden- en ponystamboeken en enkele sportfederaties samen de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) op. Ten gevolge van de Belgische staathervormingen ontstonden in 2002 twee gewestelijke vleugels. De Vlaamse overheden konden vanaf toen terecht bij de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP). In 2005, met de invoering van de verplichte identificatie en registratie van paardachtigen, kregen de confederaties er een belangrijke opdracht bij. BCP werd beheerder van de centrale gegevensbank waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd. De administratieve opvolging van de dossiers werd voor het grootste deel uitgegeven aan de regionale vleugels, waaronder VCP.

 

Pijnpunten

Aangevoerd door de toenmalige minister-president, kreeg de Vlaamse overheid in 2008 voor het eerst een grote interesse in de paardensector. In 2008 en 2009 vonden er zeven dialoogdagen tussen de overheid en de sector plaats om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit vloeide het

Vlaams Actieplan Paardenhouderij met 16 concrete actiepunten om de duurzame ontwikkeling van de sector te ondersteunen. Eén van die actiepunten was de oprichting van het Vlaams Paardenloket: een advies- en informatiecentrum rond paardenhouderij. Naast het Vlaams Paardenloket bleef de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) optreden als spreekbuis en belangenverdediger.

Joke Schauvliege onthult nieuwe koepelorganisatie PaardenPuntVlaanderen

Fusie

Anno 2015 was het Vlaams Paardenloket de kinderschoenen ontgroeid en naast de Vlaamse Confederatie van het Paard een gevestigde waarde geworden binnen de paardensector. Daarbij viel niet te ontkennen dat de activiteiten van beide organisaties elkaar op verschillende vlakken overlapten. Het grote publiek vond het bovendien niet altijd even eenvoudig om zijn weg te vinden tussen de verschillende verenigingen. Een fusie van VCP en het Vlaams Paardenloket kwam op tafel te liggen. Er vielen immers wel een heel aantal – ook financiële – voordelen mee te rapen:

  • een vereenvoudigd landschap: één Vlaamse koepelorganisatie, één aanspreekpunt, één website,…
  • eliminatie van onnodige dubbele inspanningen omwille van overlappende activiteiten
  • een efficiënte beheersstructuur: één vzw, één bestuur, één management, één boekhouding, één kantoor
  • schaalvoordelen in kosten, personeelsbezetting,…

Ondertussen is de fusie tussen VCP en het Vlaams Paardenloket een feit. Er werd gekozen om een volledig nieuwe en frisse identiteit te lanceren. Voortaan garandeert PaardenPunt Vlaanderen alle diensten van de voormalige organisaties VCP en Vlaams Paardenloket. 

Diensten: Als het om paarden gaat

Het PaardenPunt betekent een volledig nieuwe start, met onder andere een fonkelfris logo, een aangepaste website en zelfs een kersverse locatie in Heverlee.

Als officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, vertegenwoordigt PaardenPunt Vlaanderen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunt het – als erkende overlegpartner – de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, tracht deze organisatie concrete problemen aan te pakken en in te spelen op opportuniteiten voor de paardensector. Hiertoe werden binnen het PaardenPunt drie subsectoren opgericht:

Ook werkt PaardenPunt Vlaanderen voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes (bv. Equilabel, Stichting voor paarden in nood, Databank moederloze veulens, ABC van de hippische opleidingen) en geeft het uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.

Je kunt bovendien bij het PaardenPunt terecht voor:

  • registratie en identificatie van je paard, pony, ezel,… (verplicht in heel Europa);
  • hulp bij al je vragen;
  • info rond alle aspecten van paardenhouderij;

Meer info via paarden.vlaanderen

Bron: PaardenPuntVlaanderen en eigen redactie

0 217

De KU Leuven en het departement ‘Landbouw en Visserij’ van de Vlaamse Overheid organiseerden de zevende fokkerijdag. Centraal thema was ‘Genomische selectie in de Vlaamse fokkerij: utopie of realiteit?’ Ook CAP was van de partij. In dit artikel volg je de uiteenzettingen van professor Nadine Buys (KU Leuven) en universitair docent Bart Ducro (Universiteit Wageningen en Utrecht).

In welke fokdoelkenmerken zouden we genomics eventueel kunnen gebruiken?

“Ik heb ze ingedeeld in vier groepen: exterieur, gezondheid, prestatie en reproductie. Exterieur houdt verband met rasstandaarden en dan denk ik onder andere aan maat, kleur, behang – de beharing rond de benen – en gangen. Als we het hebben over maat dan is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen de kleine Shetlander en de grote Shire. Een andere groep betreft de gezondheid. Hierbij willen we een aantal zaken voorkomen zoals erfelijke gebreken, zomereczeem en osteochondrose. De prestaties is een positieve selectie, die zouden we willen verbeteren,” aldus Dr. Ducro.

100 paarden op 1 chip

Hij vertelt verder: “Wat zijn de middelen? We willen de DNA-stalen op een snelle manier in kaart brengen. Wat zijn nu de kenmerken waarin we geïnteresseerd zijn? Met de ontwikkeling van de SNP-chips hebben we een zeer goede techniek. In het onderzoek met paarden maakten we tot eind 2014 gebruik van chips met een opslagcapaciteit van 50K en 70K. Een 50K-chip komt overeen met 50.000 merkers. Sedert begin 2015 bestaat een 650 K–chip waarop het DNA van een kleine 100 paarden tegelijkertijd snel kan uitgelezen worden. Op zo’n merker kijken we naar variaties voor de verschillende dieren. Dankzij de zogenaamde ‘Manhattan plot’ krijgen we een snel en goed overzicht. Indien we op deze ‘plot’ pieken zien, dan wil dit zeggen dat in die bepaalde DNA-regio’s zich bijvoorbeeld aanleg voor ziekte of een verschil in prestaties bevinden.”

Chromosoom één bij Friese paarden

Bij gezondheidskenmerken maakt Dr. Ducro een onderscheid tussen ‘simpele’ en ‘complexe’ ziekten. Een voorbeeld van een simpele ziekte is het waterhoofd dat kan voorkomen bij het Friese paard, een gesloten ras dat last heeft van veel inteelt en daardoor ook van allerlei erfelijke gebreken. Het waterhoofd is een vochtophoping in het hoofd die onder andere de doodgeboorte tot gevolg heeft. Het is een erfelijk gebrek ten gevolge van inteelt. De hypothese is tweeledig: één gen is verantwoordelijk en het heeft te maken met dominant/recessieve vererving. De vraag stelt zich: wie is de drager? De ouders hebben er geen last van, maar zijn de dragers of ook wel ‘heterozygoot’  genoemd. De dragers zijn onder de gezonde dieren als dusdanig niet herkenbaar.

Het volledige artikel lees je in de maarteditie van CAP, nog tot 20 maart verkrijgbaar in de winkel of online te bestellen via de website van paardenmagazines.

0 1248

Wie heel goed kijkt en oplet ziet ze stilaan meer en meer. Kruiden in paardenweides die het monotone dieet van een bepaalde grassoort, in het beste geval meerdere grassoorten, komen aanvullen.

Specialisten

Emiel Devos van de firma Agriton en Ron Hofman van Bio-Ron zijn twee specialisten die elk vanuit hun eigen benadering dagelijks bezig zijn met natuur en bio-diversiteit in toepassingen die voor onze paarden en pony’s voordelen kunnen opleveren. 

Kruidenstroken?

Emiel: “Kruiden zijn eigenlijk een aanvulling van onze activiteiten, wij streven ernaar om de bodem fysisch, chemisch en biologisch in evenwicht te brengen. De zuurtegraad stabiliseren, de bodem qua structuur verbeteren, de reserves aan mineralen en sporenelementen aanvullen en het bodemleven activeren. Kruiden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Na een poosje is de bodemkwaliteit dan misschien wel verbeterd. Maar als de weilanden ingezaaid zijn met de klassieke raaigrassen, die te veel suikers en eiwitten bevatten, betekent dit nog niet dat ze ideaal zijn voor paarden en pony’s. Willen we dus volledig resultaat zien van de inspanningen, zaaien we best extra kruiden in de weides worden wanneer deze er niet meer ‘van nature’ voorkomen.”

Ron: “Wij handelen vanuit de biologisch dynamische principes, wat eigenlijk wil zeggen dat wij het paard ‘holistisch’ benaderen en daarbij zijn leefomgeving zo veel mogelijk proberen aan te passen aan het wezen van het dier.

Biodiversiteit

De meeste gedomesticeerde paarden hebben gebrek aan toegang tot biodiversiteit qua voedingsgewassen en dat is in onze visie van grote invloed is op hun algehele gezondheid. Vanaf de helft van de negentiende eeuw is het accent puur op het chemische komen te liggen. De term ‘voedingstoffen’ was geboren.  Voeding werd enkel nog benaderd vanuit ‘eiwitten’, ‘vetten’ en ‘koolhydraten’. En ‘vitaminen’ en ‘mineralen’ werden toegevoegd. Het belang van ‘inhoudsstoffen’ zoals ‘bitterstoffen’, ‘looistoffen’, ‘slijmstoffen’ en etherische oliën die we voornamelijk in kruiden tegenkomen, verdween geheel uit beeld. Dit zijn immers ook essentiële voedingstoffen die gewoon nodig zijn om een lichaam goed te kunnen laten functioneren.

Geneesmiddel

Gezondheidsproblemen die door een gebrek aan deze stoffen ontstaan, worden meestal alleen aangepakt met een geneesmiddel. Een geneesmiddel wat vaak een specifiek geïsoleerde chemische substantie of werkzame stof bevat van de oorspronkelijke plant. Tegenwoordig komen deze stoffen ook niet meer van planten zelf maar zijn ze vervangen door in laboratoria gesynthetiseerde varianten.  Mensen uit onze omgeving zagen dat wij onze weides in het verlengde van onze visie hebben ingericht. We kregen meer en meer vraag om dat ook voor hen te doen. Met ons biologisch paardenvoer is het precies hetzelfde gegaan.”

 

Bron: CAP Magazine

0 283

In het programma Hinterm Rampenlicht van de Duitse zender ZDF vertelt de Duitse multikampioene Isabell Werth over haar carrière, wat geweest is en wat komt.

‘De weg naar succes en medailles is lang. En het is betrekkelijk: de ene dag ben je de kampioen, een volgende dag gaat het helemaal niet.’ Wat haar trekt in de dressuur is de kick van het opleiden van een paard, het ontwikkelen van zijn bewegingen. En dan laten zien in de ring wat je paard in huis heeft, in de ultieme dressuurproef… ‘Dat is kicken!’, vindt ze.

Een dieptepunt voor de amazone is de dopingzaak in 2009, toen een van haar paarden positief getest werd op doping. Werth moest door het stof en werd een half jaar geschorst, hoewel ze er zeker van is dat ze geen verboden middelen gebruikte. Er waren ook privé hoogepunten: de geboorte van zoon Frederic, eind 2009.

Oude en toekomstige kampioenen

Wereldkampioen van 2006 en Olympisch kampioen van 2008 Satchmo geniet bij Werth van zijn pensioen; Weihegold is de koningin van de stal. En dan aanstormend talent Belantis, de ‘supertalentvolle en ongelooflijk lieve hengst’, die het stokje van Weihegold moet kunnen overnemen.

Dat brengt de interviewer naar de toekomst. Hoe lang gaat Werth nog door? ‘Ik ben met mijn 47 jaar niet de oudste in het internationale veld, maar zeker ook niet de jongste. Ik zal op het hoogste niveau blijven rijden zolang ik in aanmerking kan komen voor een teamplaats.’

Bekijk de uitzending van Hinterm Lampenlicht.

ZDF/Hoefslag

Foto: DigiShots

0 352

In deze tijd van het jaar is het vroeg donker. De vraag schrikt een paard sneller in het donker doet zich voor. Als je dan aan het einde van de middag nog een paard wilt rijden, beland je al snel in de schemer, waarna het vervolgens donker is. Vooral in de schemer lijkt het wel alsof sommige paarden overal van schrikken.

 

Beter zien

Paarden zien in het donker beter dan mensen. Paarden die niet gewend zijn om in het donker te lopen, zullen wellicht ook sneller schrikken, maar de meeste paarden reageren in het donker hetzelfde als overdag.

Trage pupilreflexen

Een plotseling optredend verschil tussen licht en donker, bijvoorbeeld als de buitenverlichting uitvalt, kan een paard wel sneller doen schrikken. De pupilreflexen van een paard zijn traag en hebben de tijd nodig om aan het donker te wennen.

Schrikreacties

In de schemer zien paarden niet goed en dat kan schrikreacties uitlokken. Oefenen veel ervaring opdoen en een (groeiend) vertrouwen in de ruiter of menner dragen bij aan het zelfvertrouwen van het paard in de schemer.

Bron: CAP

 

 

0 403
Een dramatisch verhaal. De nog  jonge Wagner de Lima, de 34-jarige eigenaar van het paard Sereno, is door een tragisch ongeluk om het leven gekomen. Wagner en Sereno hadden een bijzondere band. En daarop besloot Wagner’s broer om het trouwe paard mee te nemen naar de begrafenis. En wat er dan gebeurt…

Hij legde zijn hoofd op de kist

Sereno wist dat zijn baasje in de kist lag en legde zijn hoofd erop. Iedereen die op de begrafenis aanwezig was zag de ongelooflijke sterke band tussen mens en dier. Ze zagen Sereno rouwen. Veel mensen werden in tranen gebracht door het zien van deze gebeurtenis. Wando de Lima(broer) zorgt vanaf nu voor Sereno, ook hij is dol op hem. Iedereen wilt dat hij in de familie blijft.

Sterke band

Overal op de wereld waren de mensen erg onder de indruk van deze video, wij als paardenmensen weten hoe sterk een band kan zijn tussen een paard en mens.

Verzamelen van ervaringen

Op Facebook zie je vaak filmpjes of foto’s voorbij komen van olifanten die rouwen. Maar dit gebeurt dus ook bij paarden. Gedragsbioloog Machteld van Dierendonck, gespecialiseerd in paarden en gastdocent aan de Universiteit van Utrecht bevestigt dat dit kan. Zij verzamelen ervaringen met paardenrouw zodat studenten onderzoek kunnen doen.  Klik hier om hier meer over te lezen.
Bron: Hoefslag / Youtube
.

 

Slechts 7% ‘los genoeg’

Onheilspellende percentages: Uit een wetenschappelijk onderzoek in Groot-Britannië en België blijkt dat slechts 7% van de paarden op wedstrijd loopt met een correct afgestelde neusriem. Het overgrote deel heeft een neusriem die te strak is aangesnoerd. Vierenveertig procent scoorde zelfs een 0: geen één vinger kon meer tussen de neusriem en het hoofd.

NeusdrukmeterDigitale neusdrukmeter

Volgens wetenschappers is het tijd om het tij te keren. Niet alleen moet er meer aandacht komen voor het correct aansnoeren van de neusriem, maar ook de ‘vingermeettechniek’ mag wat hen betreft uit het raam. Een objectieve meting zou daarvoor in de plaats moeten komen. ‘Er ontstaat een grotere twijfel over neusriemen. Sommige zijn zo strak aangesnoerd dat normaal paardengedrag niet meer mogelijk is en zij zelfs schade aan kunnen brengen.’ Het onderzoeksteam ontwikkelde een speciaal meetinstrument voor neusriemen, waarbij de druk bovenop het neusbeen gemeten door digitale, ergonomische drukmeter. De druk wordt vervolgens uitgedrukt in Newton.

Breed niet perse beter

Veel ruiters denken dat een bredere neusriem vriendelijker is dan een smalle variant. Volgens de wetenschapper klopt dit maar deels: ‘Een bredere neusriem heeft een lagere druk per vierkante centimeter doordat de druk over een groter oppervlak wordt verdeeld. Echter kan een brede neusriem voor een grotere afknelling van bloedvaten en zenuwen van het hoofd zorgen.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 806
paardenpoep, mest

In deze barre wintertijden hebben je zadel, je hoofdstel, je tuig en je laarzen het vaak zwaar. Regen, modder, zweet en dan hebben we het nog niet over sneeuwresten en vorst. Onderhoud is behoud. Daarom vijf  onderhoud tips.

 

1.Na elke rit even schoonmaken

 

Het is slim om je hoofdstel, zadel en andere lederen zaken na elke rit of wedstrijd even schoon te maken. Sommigen doen het juist voor de wedstrijd omdat alles er dan weer perfect uitziet, maar eigenlijk is erna praktischer. Als je het vuil verwijdert voordat het aankoekt, zijn je spullen makkelijker schoon te maken. Je kunt dan gewoon met een doekje met warm water aan de slag gaan. En hoe minder zeep je gebruikt, hoe minder vaak je hoeft in te vetten.

 

 

2. Vet of olie?

 

Of je olie of vet gebruikt is afhankelijk van de kwaliteit en de staat van het leer. Vet gebruik je meestal voor normaal onderhoud, dus als het leer regelmatig onderhouden is. Als het leer erg droog is, wordt olie snel geabsorbeerd. Vaak zuigt het de olie dan als een spons op.

 

3. Is je leer hard geworden? Laat het in de olie weken!

 

Als je leer erg is uitgedroogd, kan je het in de olie laten weken. Haal de riempjes uit elkaar en laat het even weken in een emmer met leerolie. Dan is het in een oogwenk zacht en soepel. Na het bad weer goed droogwrijven en het is weer klaar voor de strijd. Hoewel het voor echt uitgedroogd leer de oplossing is, zit er ook een keerzijde aan het gebruik van olie. Het is slecht voor de stiksels. Is je leer dus al soepel, dan kan je beter vet gebruiken in plaats van olie.

 

4. Verzorg beide kanten

 

Voorzie zowel de boven- als de onderkant van je leer van een laagje vet. Dan glanst het mooi en de verzorgende vetten trekken goed in het leer. Als je alleen de ruwe onderkant van het leer invet, trekt het vet snel in, maar daar schiet de glanzende zichtkant van je tuig niet echt veel mee op.

 

5. Kunststof? Een stuk makkelijker

 

Als je niet wilt poetsen en vetten, kan je beter voor kunststof kiezen. Dat kan je gewoon afspuiten met water en op laten drogen. Er zijn zelfs ruiters die hun kunststof hoofdstel in de vatenwasser doen na afloop van een rit waarbij het heel erg vies is geworden.  Je hoeft het niet in te vetten en te onderhouden. Er zijn vandaag de dag genoeg kunststof producten op de markt die geen ‘plastic’ uitstraling hebben. Als je echter graag die klassieke uitstraling wilt, kom je toch vaak wel weer bij leer met het bijbehorende onderhoud terecht.

Foto: Digishots / Leanjo de Koster.

 

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

100,243FansLike
0VolgersVolg
6,895VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer