Vlaamse maneges onderzocht in undercover onderzoek

Vlaamse maneges onderzocht in undercover onderzoek

dik, zwaar, obesitas
foto: Remco Veurink

De Nederlandse stichting Dier&Recht deed onderzoek bij maneges in Vlaanderen en in Nederland. Hieruit blijkt dat enorm veel paarden, ondanks hun luxe imago, een miserabel leven leiden. Negen procent van de paarden vertoont ernstig gestoord gedrag door chronische stress. Twee Vlaamse maneges zijn naar aanleiding van het onderzoek gemeld bij het departement Omgeving, luik leefmilieu, natuur en energie (LNE), Dierenwelzijn.

Maneges: dieren exploiteren zonder oog voor dierenwelzijn

Paarden zijn sociale kuddedieren. Toch worden ze op maneges vrijwel altijd alleen opgesloten in een kleine stal zonder contact met andere dieren. De helft van alle manegepaarden mag minder dan vier uur per week los lopen en heeft veel te weinig sociaal contact. Sommige paarden komen zelfs nooit buiten. De paarden krijgen vaak te weinig ruwvoer (hooi) en hebben grote delen van de dag honger. Structureel gebrek aan vrij loslopen, sociaal contact en ruwvoer is voor paarden een ernstige aantasting van het welzijn.

Vlaanderen beter dan Nederland

Opvallend is dat in Vlaanderen een schuilstal op de weide verplicht is. De betere maneges hebben op bijna ieder stuk land wel een schuilhok staan. Dit is veel beter georganiseerd dan in Nederland, waar veel gemeentes het gebruik van een schuilhok niet toestaan. Het feit dat Vlaanderen een minister van Dierenwelzijn heeft, verklaart wellicht het verschil met de Nederlandse situatie.

Zelfregulering paardensector faalt

Dat het welzijn van paarden veel te wensen overlaat, is al langer bekend. Onderzoeken in Nederland van de Raad voor Dierenaangelegenheden en Universiteit Wageningen toonden dat eerder aan in 2003 en 2007. Deze onderzoeken lijken ook representatief voor de situatie in Vlaanderen.

‘Neem paardenwelzijn op in de wet’

Dier&Recht is een petitie gestart die de Nederlandse politiek oproept om paarden te beschermen door het invoeren van wettelijke normen voor hun welzijn. Ook stuurt de stichting een brief aan minister Weyts van Dierenwelzijn om hem te informeren over de misstanden en hem te wijzen op de noodzaak voor meer wettelijke normen voor paardenwelzijn.

Paardenliefhebbers kunnen door middel van een checklist van Dier&Recht controleren hoe hun eigen manege scoort op het gebied van dierenwelzijn: Check je eigen manege hier.

Persbericht Dier & Recht

Foto: Remco Veurink

Reacties