Column Jacob Melissen | Verharding standpunt ‘wolf’

9 aug. 2023, 09:57 Achtergrond Wolvenleed
Getty Images/iStockphoto
Close up of staring wolf eyes
Close up of staring wolf eyes

“Vele oorlogen, grote of kleine, vinden vaak hun oorsprong in de interpretatie van boeken als koran of bijbel. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, om maar eens met een kleine interpretatie te beginnen en de Tachtigjarige oorlog als een grote.”