Zoeken

duurzaam - Zoekresultaten

Niet gevonden wat je zocht? Probeer op wat anders te zoeken

paarden weide

Op dinsdag 26 november 2019 organiseert Aeres Hogeschool Dronten het symposium ‘Hoe hipp(isch) is de paardensector?’. De bijeenkomst is een samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

‘Hoe hipp(isch) is de paardensector?’ is speciaal bedoeld voor ondernemers, studenten en docenten paardenhouderij. Ook experts en toezichthouders die betrokken zijn bij deze branche zijn welkom.

Energie, Water en Afvalstromen

Tijdens het symposium worden de uitkomsten van twee jaar onderzoek, op het gebied van duurzaamheid en de ambities van paardenbedrijven, gepresenteerd. Het symposium gaat in op duurzaamheid in de paardenhouderij en de duurzaamheidsambities met betrekking tot de thema’s Energie, Water en Afvalstromen.

Er is ook ruimte voor interactie tussen alle deelnemers.

Onderzoek bij 70 paardenbedrijven

Basis voor het onderzoek was de duurzaamheidsscan. Deze scan is ontwikkeld door Aeres Hogeschool Dronten met medewerking van de OFGV. Studenten Hippische bedrijfskunde hebben vervolgens het onderzoek in zowel 2018 als 2019 uitgevoerd onder 70 paardenbedrijven.

Aanmelden kan via deze link.

Het complete programma vind je hier.

0 694
duurzaam_paarden-houden duurzaamheid

Om het milieu te ontzien is duurzaamheid heel belangrijk. Het is overal terug te zien tegenwoordig; bij de overheid, op scholen, bij bedrijven en in huizen. Steeds meer mensen dragen hun steentje bij.

Wie paarden heeft, kan ook op stal milieubewuster bezig te zijn. Door bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van de paardenstallen te installeren en paarden biologisch voer te geven.

Zonnepanelen op stal

Een gemiddelde manege heeft heel wat paardenstallen. Dat betekent dus flink wat dak. Zo’n dak is vaak perfect voor zonnepanelen. Ook ruiters met een privéstal en weinig dak, kunnen kiezen voor zonnepanelen. Alle beetjes zonne-energie helpen.

De aanschaf van zonnepanelen is wel even een investering, maar het is er wel een die binnen een paar jaar weer terug te verdienen is. Wel is de stroom groen, en na de terugverdienperiode ook nog eens ‘gratis’.

Nut van opgewekte energie

Eigen stroom opwekken met zonnepanelen is natuurlijk ook gewoon heel handig. Het is te gebruiken voor verlichting en verwarmen van de kantine. Ook is het mogelijk om zo de benodigde energie voor schrikdraad voor omheiningen te krijgen, of om de pomp voor automatische drinkbakken te laten werken.

Gebruik je de stroom zelf niet of nauwelijks? Dan kan de stroom worden teruggeleverd aan het stroomnet. Die teruggeleverde stroom wordt verrekend met de energie die je afneemt bij de energieleverancier. En lever je meer aan het net dan dat je afneemt? Dan geldt er een vergoeding per geleverde kWh. Zo wordt er nog verdiend aan de zonnepanelen ook. Genoeg redenen dus om die loze ruimte op de daken in te zetten.

Duurzame paardenstallen

Naast het plaatsen van zonnepanelen, kun je nog meer doen om je paardenstal of -stallen duurzamer te maken. Gebruik bij de bouw of renovatie bijvoorbeeld duurzaam materiaal. Dat is hergebruikt of gemakkelijk afbreekbaar materiaal. Haal de spullen verder zoveel mogelijk bij bedrijven in de buurt.

Denk goed na over isolatie; dat is ook vooral fijn zodat de stal in de winter wat warmer blijft en in de zomer juist niet al te heet wordt. En voor de verlichting is het goed om ledlampen in te zetten, in plaats van gloeilampen of tl-buizen. Deze lampen zijn 90% zuiniger dan gloeilampen.

Duurzaam voer voor je paarden

Denk ook eens aan wat je paarden eten. Hoe is het biks of het hooi dat je voert verkregen? Zijn er bij de productie pesticiden gebruikt? Sommige merken paardenvoer zijn gemaakt met grondstoffen die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Dat maakt het voer een stuk duurzamer. Ook bevat dit voer meestal geen genetisch gemodificeerde grondstoffen. Geef je paard of paarden dus zoveel mogelijk lokaal geproduceerd, biologisch voer voor extra duurzaamheid.

Bron: hoyhoy.nl

0 561

Duurzaamheid vertalen naar de praktijk is het thema van het symposium ‘Iedereen verdient een groene toekomst!’. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 juni tijdens Outdoor Gelderland in Arnhem.

Onder het motto ‘Iedereen verdient een groene toekomst’ hoopt Outdoor Gelderland in samenwerking met haar duurzaamheidspartners (toekomstige) ondernemers praktische handvaten te bieden voor duurzaam en zogenaamd ‘biobased’ ondernemen.

Sprekers

Tijdens het symposium voert een aantal sprekers het woord. Zo gaat weervrouw Helga van Leur in op de noodzakelijkheid van duurzaamheid. E-kite ondernemer Max ter Horst brengt een nieuwe dimensie aan duurzame energieoplossingen en vertelt over deze energietransitie.

Carmen Portocarero van Avantium biedt een kijkje in de internationale omgeving van de groene chemie.

Discussiepanel

Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, vormt samen met een onderwijzer van de Aeres Hogeschool en een jonge ondernemer een discussiepanel dat gericht zal zijn op de duurzame start-up.

Jan Douwe Kroeske is dagvoorzitter.

Ambitie

Met een uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor de toekomst heeft Outdoor Gelderland de ambitie om biobased ondernemen en duurzaamheidsthema’s een deel uit te laten maken van het dagelijks leven.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Aeres Hogeschool, Vereniging Eigen Paard, BKC, Deloitte, Stichting Kiemt, Avantium, Centre for biobased economy en Groen Kennisnet.

Aanmelden voor het symposium is mogelijk via outdoorgelderland.nl/duurzaamheid

Bron: KNHS

Foto: DigiShots

groeten, score
foto: Remco Veurink

De geroutineerde dressuurinstructeur Jan Koks maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de dressuur. Hij vindt dan ook dat de discussie om de dressuursport en het rijden in het algemeen maatschappelijk aanvaardbaar te houden voor nu en in de toekomst nooit mag stoppen, mede omdat door de moderne communicatiemiddelen alles wat we doen onder een vergrootglas komt te liggen. Koks stuurde daarop onderstaande, uitgebreide open brief naar ons, die we hierbij publiceren:

Toekomstbestendig

In deze onzekere tijd, mede door de financiële crises, zijn vroegere zekerheden niet meer zeker. Toch zie je dan juist nieuwe ontwikkelingen en initiatieven opkomen. Hoe we op een ander wijze de samenleving kunnen vormen, waarbij de verschillende begrippen van normen  en waarden, van duurzaamheid, harmonie, ethisch handelen en spirituele vorming meer naar voren komen om de mensheid andere inzichten te geven dan alleen het materialisme en het economische belang. Als deze veranderingen steeds meer een plaats krijgen in onze samenleving, heeft dat dan ook invloed op onze tak van sport?

Zijn wij paardenmensen voldoende bewust hoe wij het paardrijden en de sport toekomstbestendiger kunnen maken, zodat wij ten alle tijden kunnen verantwoorden aan onszelf en aan de omgeving hoe we sport bedrijven met dieren? Door dit artikel wil ik een voorschot geven op deze nieuwe ontwikkelingen die zich in de toekomst kunnen manifesteren en die we vroeg of laat op ons bordje kunnen krijgen. Laten we zelf als beroepsgroep het voortouw nemen om midden in een veranderende maatschappij onze rol te kunnen en blijven spelen. Dat is ons het belang voor de lange termijn.

Duurzaamheid en ethiek

Ik zou graag enkele gedachten met U willen delen op zaken die ik van belang vind in de dressuur, dit om de sport en het paardrijden in het algemeen ‘duurzamer’ te houden.
Wat je nu kunt waarnemen in de dressuursport is dat het presteren een grote invloed heeft op ons handelen en kijken. Dit doel leidt ertoe dat de vorming van de ruiters gericht is op leveren van prestaties. Alles is gericht betreffende de scholing, gezondheid, voeding, begeleiding en geestelijk welzijn van het paard, om tot een goede prestatie te kunnen komen.

Zijn er nog mogelijkheden om het paardrijden duurzamer te maken? Als we terugkijken in de  geschiedenis heeft het paard steeds een dienende rol gespeeld voor de mens. Alleen de specifieke rol die het paard moet spelen verandert steeds, afhankelijk van wat er in een bepaalde tijdgeest van hem wordt gevraagd. Zoals een toneelspeler zijn rol speelt, maar na de voorstelling weer zijn eigen is, kun je ook naar het paard kijken. Hij speelt zijn rol voor ons die wij van hem verlangen. Kunnen we het ook omdraaien en het paard laten aangeven hoe wij onze rol moeten spelen die het paard van ons verlangt? Paarden communiceren op allerlei manieren met ons. Daar kan geen reglement of een beoordeling tegenop. Zij maken ons deskundig, als je het maar kunt waarnemen en kunt vertalen naar menselijke maatstaven. De paarden kunnen ons de weg wijzen en niet andersom. De taal van het paard in allerlei vormen kan ons als mens verder helpen om ethisch en duurzaam te kunnen handelen.

Bewegingstechniek

Vaak kun je dan ook constateren dat het geestelijk en lichamelijk welzijn van het paard en zijn bewegingstechniek niet altijd samengaan in de scholing en in de wedstrijdsport. Welzijn van het paard en de duurzaamheid zijn dus in mijn ogen mede afhankelijk van de juiste bewegingstechniek die bij het paard past. Als alle drie aspecten in een goede harmonie met elkaar samenwerken wordt er gereden in het wezen en welzijn van het paard, dat niet is gebonden aan veranderde tendensen die je in de loop van de tijd kunt waarnemen. Dat is de rol die het paard van ons verlangt.
Over het geestelijk en lichamelijk welzijn van het paard is in alle lagen goede ontwikkeling gaande, mede ook door wetenschappelijk onderzoek en veranderde tendensen en inzichten in de maatschappij. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van een juiste bewegingstechniek ? Iedereen heeft daar zijn mening over. Het FEI reglement omschrijft aan welke eisen bepaalde bewegingen moet voldoen, maar iedereen kan dat op zijn eigen manier weer interpreteren. Liggen daar nog mogelijkheden voor ons, om meer consensus te krijgen te krijgen in de samenhang van het geestelijk welzijn van het paard en de ontwikkeling van een goede bewegingstechniek, die mede wordt bepaald door het juiste gebruik van zijn lichaam en daarmee te maken heeft met het geestelijk én lichamelijk welzijn? Dit kun je in mijn ogen niet los zien van elkaar. Onderzoek naar een juiste bewegingstechniek moet in mijn perceptie een grote rol in de toekomst gaan spelen in de scholing van de paarden en ruiters en het beoordelen daarvan.

Is er spanning tussen het aantrekkelijkheid houden voor het publiek en het duurzaam houden van de sport? Er zal altijd een spanning bestaan tussen het publiek ‘vermaken’ en het ethische handelen met dieren. Maar het publiek komt ook massaal af op optredens van de schatbewaarders van de dressuur uit de Weense rijschool. Het hangt van onze beschaving af hoe wij daarin moeten handelen. De leidraad moet zijn dat het paard zijn eigenheid kan bewaren.

Toekomstvisie

Laten we kritisch zijn en blijven over ons denken en handelen om aan de jeugd en toekomstige generaties het zuiver rijden door te geven. Dat is onze plicht om als mens in zijn geheel verder te komen in allerlei ontwikkelingen, waarin we worden aangemoedigd individueel en collectief verantwoordelijkheid te nemen, waarin het respect voor een ander wezen met zijn specifieke eigenschappen de leidraad is.

Tot hoever moeten we gaan moreel en ethisch gesproken in onze jacht naar prestaties van allerlei aard? Hoe bewaken we de scheidslijn tussen het ‘vermaken’ van het publiek en het nastreven dat het paard er op geen enkele wijze de dupe van wordt.

We bedrijven sport op basis van ongelijkheid, wat een subjectieve meningsvorm in de hand kan werken. Mijn mening is dat elk paard met zijn mogelijkheden en talenten geschoold kan worden in de drie genoemde aspecten van de scholing, ieder met zijn eigenheid van beweging. En in die aspecten zijn de paarden gelijk. Zo kunnen we samen duurzaam en in harmonie samenwerken met het wezen paard.

Dit is in mijn ogen de ‘duurzaamheid’ die we nu en in de toekomst moeten nastreven. Samengevat zou ik de volgende punten willen voorstellen, waar het mijn toekomstvisie voor de totstandkoming van een duurzame dressuursport betreft:

-Een ontwikkeling van een ethische gedragscode.
-Dat in de scholing en in het wedstrijd rijden een juiste bewegingstechniek een grotere moet spelen in de beoordeling in elk onderdeel van het rijden.
-Innovatieve ontwikkelingen stimuleren die de rol van het paard in de prestatie belangrijker moet maken, om zijn ‘eigenheid’ in de drie genoemde aspecten tot het allerhoogste niveau te blijven waarborgen.
-Het publiek de mogelijkheid bieden om met ruiters en juryleden in contact te komen in het functioneren van de  sport in allerlei lagen, zodat de transparantie en de deskundigheid wordt bevorderd. Dit is een belangrijk onderdeel bij het zogenaamd ‘vermaken’ van het publiek.

Jan Koks

Foto: Remco Veurink

0 513
rower-rueb

Het bouwen van uw eigen stal of zelfs een hele manege is een veelomvattend project. De meeste mensen doen dit slechts één keer in hun leven en een goede planning is daarbij essentieel.

In die planning staan duurzaamheid, gebruiksgemak en welzijn hoog op de agenda.

Professioneel plan

Bij de bouw van een vaste constructie zoals een stallencomplex of manege zijn de bouwvoorschriften streng. Een project moet dus goed doordacht zijn. Een professioneel plan zal later maximaal voldoen aan de behoeften van zowel de paarden als de eigenaren, ruiters en verzorgers.

Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening moet houden bij de implementatie van een modern stallencomplex, een stapmolen of een longeercirkel. Met name de planning en het ontwerp van de paardenboxen is essentieel om de paarden de best mogelijke leefruimte te kunnen bieden, waarbij ook de bruikbaarheid door de ruiters en trainers niet uit het oog mag worden verloren.

Successen in de sport en de fokkerij

De moderne paardenhouderij stelt specifieke eisen aan de huisvesting en trainingsmogelijkheden voor paarden, omdat alleen een perfect thuis de basis vormt voor successen in de sport en de fokkerij.

Er is op dit moment veel vraag naar moderne inrichtingsconcepten en innovatieve stalideeën, waarbij elk paard in zijn eigen box visueel contact kan hebben met zijn buurman. Een paard is immers een kuddedier en contact met andere dieren is een belangrijke factor bij het verminderen van stress. Een moderne paardenbox biedt natuurlijk voldoende ruimte en wordt idealiter compleet gemaakt met een ruime uitloopmogelijkheid.

Röwer & Rüb

Sociale contacten

Buitenboxen en open stallen bieden perfecte leef-omstandigheden, bevorderen de bewegingsmogelijkheden van de paarden en vergroten de sociale contacten. Ze beiden een gezond alternatief voor de traditionele huisvesting.

Naast alle praktische voordelen spelen visuele aspecten vaak ook een belangrijke rol. Een eigentijdse en innovatieve huisvesting voor paarden moet harmonieus opgaan in het omgevingsbeeld door een zo nauwkeurig mogelijke selectie van verschillende modellen en materialen, die tegelijkertijd geoptimaliseerd zijn voor dagelijks gebruik.

Mogen we ons voorstellen?

Röwer & Rüb is een competente partner voor de bouw van paardenboxen, stapmolens, longeercirkels, staldeuren en kozijnen. Ons team adviseerde al talloze klanten wereldwijd met een grote verscheidenheid aan eisen en wensen in planning en concept. Daarbij bood Röwer & Rüb uitgebreide technische ondersteuning bij de uitvoering van het bouwproject.

Tot de klanten van het traditionele bedrijf Röwer & Rüb behoren toonaangevende ruiters en eigenaren van grote wedstrijd- en handelsstallen, evenals pension- en manegebedrijven, die hun recreatieve ruiters de beste accommodatie- en trainingsmogelijkheden willen bieden. Tot het klantenbestand behoren ook familiebedrijven waarvan de gezinsleden met hun paarden en het hengstenstation op de accommodatie  willen wonen. Zij stellen hoge eisen aan de juiste sfeer voor zichzelf en hun waardevolle viervoeters. Al deze paardenmensen hebben één ding gemeen: ze willen duurzame paardenboxen van hoge kwaliteit die voldoen aan hun individuele eisen en wensen.

Nieuwste technologie

Röwer & Rüb heeft zich tot doel gesteld om met veel aandacht voor detail en met oog voor de hoge eisen aan de technische implementatie woonruimtes voor paarden te ontwerpen en deze met de nieuwste technologie te implementeren. Alles onder een dak en altijd in overleg met de klant – dat is wat de kwaliteit van de producten kenmerkt. De Röwer & Rüb-experts weten waar ze het over hebben – en doen dat al meer dan 50 jaar. Als paardenmensen kennen ze de exacte eisen van de hippische ondernemers en nemen ze alles uit handen zodat de klant zich kan concentreren op de essentie: namelijk de paarden!

Röwer & Rüb

Röwer & Rüb specialiseerde zich decennia geleden in de paardenhouderij. Hierdoor kunnen de medewerkers individueel inspelen op de verschillende omstandigheden en bijzondere wensen. De hoge veiligheidsnorm en de strenge kwaliteitsnormen in het productieproces hebben topprioriteit. Soms gaat het om details, soms is het de hele constructie die het houden van paarden veiliger maakt.

Röwer & Rüb creëert moderne stallingsmogelijkheden die aansluiten bij de wensen en de aard van het paard. Veel licht en voldoende frisse lucht zijn net zo belangrijk voor recreatiepaarden als voor (top-)sportpaarden, en beide zijn even belangrijk voor Röwer & Rüb.

Altijd een Röwer & Rüb specialist ter plaatse

Een professioneel team begeleidt de klant vanaf het eerste gesprek tot en met de uiteindelijke oplevering en zorgt ervoor dat aan alle wensen wordt voldaan. In de planningsfase ontwikkelt Röwer & Rüb een op maat gemaakt bouwplan. Het maakt niet uit of het een nieuwbouw of renovatie betreft.

Naast paardenboxen van gepoedercoat roestvrij staal en sierlijke details, speelt het standaard assortiment ook een belangrijke rol bij Röwer & Rüb. Bewezen basisoplossingen worden aangeboden tegen eerlijke en realistische prijzen, rekening houdend met alle kwaliteitsnormen. Het hoofdkantoor van Röwer & Rüb is gevestigd in Thedinghausen bij Bremen in Noord-Duitsland en heeft een dicht servicenetwerk van contacten in heel Duitsland, Europa en de Verenigde Staten.

Matthias Poggemöller

Ook België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk worden vakkundig bediend door het Röwer & Rüb-team. De contactpersoon hier is Matthias Poggemöller, die het internationale salesteam optimaal aanvult. Matthias Poggemöller adviseert zijn klanten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Hij heeft al met succes veel bekende paardenstallen begeleid.

Röwer & Rüb

En dat is geen toeval. Matthias Poggemöller is niet alleen een expert en adviseur op het gebied van paardenboxen, maar hij is ook een paardenman en ruiter. Hij kent de behoeften en uitdagingen in het dagelijkse leven met paarden. Zijn 20 jaar lange ervaring als professioneel ruiter helpt hem bij het vinden van ideale klantoplossingen. Poggemöller bracht diverse zelfopgeleide paarden uit op hoog niveau.

Klantgerichtheid staat centraal en het is dan ook niet verwonderlijk dat Röwer & Rüb met hun producten en diensten heel dicht bij de klant staat.

Vertrouw de professionals – vertrouw Röwer & Rüb.

Meer informatie en de uitgebreide producten vindt u op: roewer-rueb.de

0 1935
Monique Collignon met Cooper. Foto: Caroline van der Vecht

Modeontwerpster Monique Collignon besloot na veel aandringen van naasten mondkapjes te gaan maken. Omdat ze fervent paardenliefhebster is, kon een mondkapje met paardendessin uiteraard niet ontbreken. “Als je eenmaal besmet bent met het paardenvirus, dan gaat het niet meer weg”, lacht ze.

De vonk overgesprongen

Collignon kwam toen ze erg jong was al voor het eerst in aanraking met paarden. In de zomers logeerde ze altijd met veel plezier bij een oudtante, waar ze dan weken verbleef. “Daar stond een heel gaaf paard. Nou ja, dat vond ik toen natuurlijk. Hij kwam altijd naar me toe en als ik daar was ging ik hem altijd even aaien. Daar is de vonk eigenlijk een beetje overgesprongen”, vertelt ze enthousiast. Toch zat de liefde voor paarden ook al wel een beetje in de familie. “Mijn opa had ook altijd een paard voor zijn melkkar staan. Als kind zat ik op tennis en op paardrijden. Mijn ene opa wilde dat ik bleef tennissen, en deze opa zag me altijd carrière maken tussen de paarden toen ik eenmaal op paardrijden mocht.”

Monique Collignon en High Spirit op zijn 25e verjaardag. Foto: Privébezit

Iets magisch

“Eigenlijk is die liefde voor paarden altijd wel gebleven”, vervolgt de modeontwerpster haar verhaal. “Soms deed ik het een paar jaar even niet, tijdens mijn studie bijvoorbeeld. Maar in die tijd heb ik het altijd gemist. Paarden blijven iets magisch hebben. Ze zijn zo intelligent en het is gewoon zo gaaf dat ze ons toelaten op hun rug. Daar moet je dan natuurlijk ook heel goed mee omgaan. Al met al zijn het gewoon prachtige dieren.” Haar vorige paard High Spirit is wel 21 jaar in het leven van Collignon geweest. Het was dan ook een flinke klap toen hij twee jaar geleden ingeslapen moest worden. Ze vertelt: “Ik kon lezen en schrijven met hem, we hebben samen hele bijzondere dingen meegemaakt.”

Heel wat gebroken

Sinds twee jaar is ze aan de slag gegaan met haar nieuwe paard Cooper. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. “Ik had nog nooit eerder iets opgelopen door het bezig zijn met paarden, maar sinds Cooper er is heb ik al heel wat gebroken. Eerst mijn schouder uit de kom en een scheurtje in mijn bekken, daarna mijn voet in een heleboel stukjes en even later nog vijf gebroken ribben. Iedereen zei me dat ik hem weg moest doen, maar ik zei dat we dat nog wel eens zouden zien. Cooper is gebleven en ik heb gemerkt dat ik vooral zelf weer wat consequenter moest zijn. We zijn even een beetje verkeerd begonnen, maar de liefde voor hem gaat wel heel diep.”

Gezonde hobby

Of de amazone ook wedstrijdambities heeft? “In principe niet, maar als ik in de les bezig ben heb ik natuurlijk wel ambities om verder te groeien. Maar ja, zeg nooit nooit. In mijn werk is er wel altijd al veel wedstrijd, het paardrijden is nu vooral een hele gezonde hobby van me. Nog eerder een lifestyle, dus het is echt belangrijk voor me. Cooper is voor mij ook echt de beste psycholoog. Als we ook nog wedstrijden gaan rijden krijg je ook die stress er weer bij. Ik denk dat we eerst maar moeten zorgen dat het écht goed gaat met rijden en vooral lol hebben samen. Ik geniet namelijk enorm van hem!”, klinkt Collignon.

Kon niet missen

Toen ze besloot dat er mondkapjes zouden komen, was het geen verrassing dat er ook mondkapjes met paardendessin kwamen. “Die kon eigenlijk niet missen”, lacht ze. “In eerste instantie wilde ik ook niet met mondkapjes bezig gaan. Zeven weken geleden had ik nog niet eens kunnen bedenken dat ik hier nu mee bezig zou zijn. Een vriendin van me die in quarantaine zat in New York bleef me echter maar foto’s en artikelen uit de New York Times en Nice Matin sturen, van en over mensen met hippe mondkapjes daar. Zij bleef me maar appen tot ik zei: oké, ik ga er wat mee doen. Ik oriënteerde me op verschillende stoffen, maar wilde vooral een duurzaam én werkend mondkapje maken. Pas toen ik bij dit materiaal uitkwam dacht ik: ‘Now we’re talking!‘.”

Mondkapje met paardendessin, ontworpen door Monique Collignon. Foto: Myrthe Mylius

Zo duurzaam mogelijk

Collignon wilde geen gewoon stoffen mondkapje maken, omdat de aerosolen die besmetting veroorzaken daar nog doorheen komen. Ook een tweelaags mondkapje waar een filter tussen kan was voor haar geen optie, omdat ze een zo duurzaam mogelijk mondkapje wilde maken. “Die filters moeten we allemaal weggooien en die komen weer in ons milieu terecht”, licht ze toe. De mondkapjes die ze produceert zijn wasbaar en daardoor herbruikbaar. “Daardoor filtert hij ook tot wel 95% van alle partikels die door de lucht zweven. Hij is dun, zacht en voelt prettig aan. Als we dan van de medische mondkapjes af moeten blijven, dan wil ik er wel ook gewoon stijlvol uitzien natuurlijk.”

Leuk en fris

Hoe ze dan uiteindelijk bij dat paardendessin kwam? “Ik was er al even mee bezig, aan het experimenteren met elementen als bitten. Het moet natuurlijk niet te kinderlijk zijn en niet te veel in your face. Mijn stagiaire en ik dachten ook aan een pied de poule, maar daar zagen we al kapjes van. Toen bedachten we dat het wel heel grappig zou zijn om een soort van pied de poule idee te maken met paardjes. Van veraf zie je niet dat er paarden op staan. Niet alleen ik, maar ook iedereen in mijn omgeving vond het leuk. Het is een heel leuk en fris kapje. Hij wordt zowel door paardenliefhebbers als door niet-paardenliefhebbers gedragen.”

Een paar paardenvriendinnen van Collignon gaven zelfs aan het dessin zo tof te vinden, dat ze er ook wel een T-shirt van wilden. “Wie weet dat dat er ooit nog van gaat komen”, klinkt het gedreven. “Misschien ga ik er nog wel mee verder. Maar voor nu moeten we in ieder geval mondkapjes dragen tot er een vaccin is.  Daar blijf ik nog wel even mee bezig. Net als met de paarden trouwens, want eenmaal besmet met het paardenvirus kom je er eigenlijk nooit meer vanaf.”

Tekst: Femke Verbeek

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding én schriftelijke toestemming via webredactie@mediaprimair.nl is niet toegestaan.

Foto mondkapje: Myrthe Mylius

Foto boven: Caroline van der Vecht

Mara en Arwen

Mara Ruiter zette tijdens haar scriptie de website Pumps & Paarden op, welke uitgroeide tot een van de grootste Nederlandse paarden-blogs. Ook ontwikkelde ze haar eigen duurzame kledinglijn Eco Hippique, maar naast haar ondernemers bezigheden is ze ook actief amazone. Samen met haar E-pony Arwen wil ze zoveel mogelijk genieten en leuke dingen doen.

Nooit meer overgegaan

Ruiter begint te vertellen over haar interesse voor de paardensport. “Wanneer, hoe of waarom het ooit is begonnen weet ik niet zo goed”, trapt ze lachend af. “Mijn ouders komen allebei uit Amsterdam en zij hadden voordat ik ging paardrijden nog nooit een paard van dichtbij gezien. Dus ik ook niet. Maar er was iets waardoor ik heel graag wilde paardrijden en uiteindelijk, na heel veel zeuren, mocht ik op een manege rijden en dat is nooit meer overgegaan. Ik was 10 toen ik begon, ik wilde het wel eerder, maar mijn moeder was doodsbang voor paarden dus zij probeerden het een beetje uit mijn hoofd te praten.”

Arwen

Mara en Arwen

“Uiteindelijk heb ik drie jaar geleden mijn eigen pony gekocht. Het heeft dus nog best wel even geduurd, maar dat kwam voornamelijk door het feit dat mijn ouders dachten dat het wel een fase zou zijn”, vertelt ze lachend verder. “Ik kocht haar met het idee dat ik een maatje voor het leven wilde. Hele hoge wedstrijd ambities had ik niet zo zeer, ik wilde wel graag starten, maar springen en buitenritjes maken vond ik net zo leuk. Het moest een pony zijn waar ik alles mee kon doen.” 

Wedstrijdambitie kwijt

Ze vervolgt: “Nu zijn we een paar jaar verder en ben ik nog steeds niet begonnen met het rijden van wedstrijden. Ik ben die wedstrijd ambitie een beetje kwijt, wij genieten gewoon meer van het buitenrijden, sprongetjes maken en crossen. Ik had niet verwacht dat het zo zou lopen, maar dat is natuurlijk alleen maar leuk!”

Pumps & Paarden

“Ik heb de studie Media, Informatie en Communicatie gevolgd in Amsterdam. Daar leerde ik veel over schrijven en mijn droom was om voor een tijdschrift te schrijven, maar op dat moment waren blogs ook heel groot. In de tijd miste ik een blog die over paarden ging, maar ook dat stukje blog, glamour en fashion had. Dus dat wilde ik zelf gaan doen! Die scriptie moest toch geschreven worden en zo kon ik het mooi combineren, dus ik zette die website op onder de smoes dat het mijn scriptie was”, lacht de amazone. 

Dicht bij de natuur

Eco Hippique

Pumps & Paarden bleek een groot succes en inmiddels zijn we vijf jaar verder. “Eco Hippique, de duurzame kledinglijn is ontstaan vanuit het idee dat ik en mijn omgeving bezig zijn met duurzaamheid. We zijn op een punt beland dat we er bewust van zijn dat er iets moet veranderen in ons consumentengedrag. Ik had het idee dat juist paardenmensen heel dicht bij de natuur staan en zij het heel erg waarderen, omdat ze het van zo dichtbij zien. Ik had zoiets van ‘Daar moet ik iets mee!’ en daarbij wilde ik zelf ook graag wat bijdragen aan de beweging om iets goeds voor de wereld te doen. En de eerste stap op iets te veranderen is om een alternatief aan te bieden.”

Het wiel uitvinden

Het is niet zo moeilijk of ingewikkeld als je in eerste instantie zou denken. Ik heb altijd al het idee gehad dat als je iets heel graag wilt en je er hard genoeg voor werkt, het wel lukt. Pumps & Paarden begon ik ook terwijl ik helemaal niet veel connecties in de paardenwereld had, maar nu is het toch wel een grote blog geworden met veel bereik. Je hebt helemaal geen groot startkapitaal nodig om een bedrijf op het zetten zolang je maar hard genoeg werkt en een beetje slim nadenkt. Ik ben voor de kledinglijn uitgekomen bij een bedrijf dat duurzame kleding maakt en ook connecties heeft bij bedrijven waar ze biologisch telen. Ik hoef zelf niet het wiel uit te vinden. Als je slim nadenkt en bij de juiste bedrijven komt, hebben zij het al allemaal geregeld voor je. Dus dat is heel fijn! Als je gewoon een bepaald idee hebt, er goed over nadenkt en hard werkt, dan lukt dat vaak wel. Het stelt ook niet zo veel voor allemaal. Bij Pumps ook. Je bouwt een website, schrijft teksten, maar als je het goed doet dan loopt het vanzelf wel.

Doelen

Het zou voor de toekomst leuk zijn om Eco Hippique uit te kunnen breiden met rijbroeken en rijleggings, zodat je hele outfit duurzaam kan zijn. Pumps & Paarden hoeft qua volgers en bereik niet per se heel veel groter, maar ik wil altijd mensen amuseren, informeren en inspireren. Ik wil mensen inspireren, zodat er wat meer blije paarden op de wereld rondlopen. Privé ben ik een beetje afgestapt van sportdoelen. Het is nu meer dat ik mijn paard blij wil maken met wat we doen. En dat we niet alleen dingen doen omdat ik het graag wil”, besluit de amazone en onderneemster enthousiast.

Tekst: Elaine Duurham

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Pumps & Paarden

 

 

0 1191
paard algemeen oog

Binnen het New Forest Stamboek is het een grote uitzondering dat een merrie alle predicaten achter haar naam heeft staan, die er te verdienen zijn. Koetsiershoeve Fire Star, van fokker Raymond Kamphuis, is dat gelukt. Zij is nu Ster, Kroon, Preferent, Prestatie pony, Prestatie fokmerrie en als klap op de vuurpijl Elite.

Eerste fokprodukt

Raymond Kamphuis is een bekende naam in de New Forest-fokkerij. Koetsiershoeve Fire Star (v. Anydale Nico) was zijn eerste fokprodukt 28 jaar geleden. “Ik heb haar zelf zadelmak gemaakt en opgeleid tot Z2- dressuur en tot Z springen. Daarnaast was ze ook succesvol op de keuringen en is ze nog steeds succesvol in de fokkerij via haar nakomelingen. Er zijn maar een paar merrie binnen het stamboek die alle predicaten hebben en ik ben er heel blij mee dat onze Golden Oldie Fire ook in dit rijtje thuis mag horen”, vertelt Kamphuis

Postuum

“Fire zelf is enkele jaren geleden overleden aan koliek, maar via enkele hele fijne lieve nakomelingen leeft haar trouwe karakter bloedlijn voort. Enkele fokmerries en een goedgekeurde hengst hebben we nog van haar. Fire was echt een voorbeeld waar de prestatie uit het plezier kwam en dit is een duurzaam goed, want dat zien we in haar nakomelingen en verdere generaties weer terug.”

12 nakomelingen

Er zijn 12 nakomelingen geregistreerd van Fire Star; vijf hengsten en zeven merries.  Allemaal dragen zij het voorvoegsel Koetsiershoeve. Ze kreeg het elite predicaat door de volgende nakomelingen: Rising Star (v. Aladin), Silver Star (v. Aladin), Charming Star (v. Orlando), Favourite Star (v. Bovenheigraaf’s Camillo), Active Star (v. Esse Golden Bigwig), Elles Star (v. Holthausen Elesser) en Final Star (v. Esse Golden Bigwig).

Bron: De Hoefslag

dubarry

Pas je garderobe aan het nieuwe seizoen aan met Dubarry’s stylingtips. Bekijk onze selectie voor de mooiste herfst- en winteroutfits om je klaar te maken voor de koudere maanden.

Waterdichte outdoor laarzen

Met de originele Dubarry outdoor laarzen voor dames en heren ben je op alle weersomstandigheden voorbereid. Het leer droogt snel, is duurzaam en dankzij de waterdichte GORE-TEX™ blijven je voeten comfortabel warm en droog, zodat je lekker door kan blijven lopen.

Om voor iedereen een perfecte pasvorm te garanderen kan je bij Dubarry nu uit 3 soorten Galway laarzen kiezen. De SlimFit: Smalle laars voor de slanke kuit, RegularFit: de iconische laars, De ExtraFit: Brede laars met een aangepaste instap voor de hoge wreef en een wijde schacht voor de brede kuit. Vanaf dit seizoen is de Galway laars ook te verkrijgen in een Navy/Brown en Ivy groene leerkleur.

Naast de iconische Galway laars heeft Dubarry diverse andere stijlvolle laarzen in het assortiment met dezelfde technische eigenschappen als de kniehoge Galway laarzen.

Zoals de Sligo laars, een leren outdoor laars met een rubberen hak, doorlopende ritssluiting en een stretch inzet voor een mooie aansluiting op het been. Deze laars combineer je met stretch-jeans en een bodywarmer voor een casual look.

Dubarry Sligo laars & Spiddal bodywarmer

Stijlvolle jacks

Regen en kou kunnen in Nederland hand in hand gaan, en toch ga jij gewoon de deur uit. Want wat je ook doet, kleding van Dubarry zorgt er voor dat je altijd beschermt bent en je comfortabel voelt. Zodat je niet alleen warm en droog, maar ook stijlvol je activiteiten kunt blijven beoefenen.

Deze GORE-TEX jas is bijvoorbeeld een ideale laag. Waterdicht en ademend dankzij GORE-TEX technologie en tegelijk heerlijk warm dankzij de lichtgewicht vulling. De Bunratty waterdichte GORE-TEX jas is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Ga je voor een complete look in black, draag dan de jas met zwarte laarzen, zoals de afgebeelde Clare outdoor laars in Black.

Shop de look op dubarry.com

Dubarry Bunratty jack & Clare outdoor laars

0 1982
paardenmest
foto: Remco Veurink

De Helsinki Horse Show, waar de Wereldbekerwedstrijd springen een onderdeel van is, gebruikte afgelopen weekend voor het vijfde jaar op rij de paardenmest om elektriciteit op te wekken. Over duurzaamheid gesproken.

De hoeveelheid mest van de paarden die vier dagen lang aanwezig waren bedroeg ongeveer 100 ton. Dit leverde een capaciteit van meer dan 150 megawatt uur op.

Scoreborden

De energie die het opleverde werd gebruikt voor de lampen, de scoreborden, maar ook voor de stations waar men mobiele telefoons kon opladen. Het overschot aan energie ging naar huizen in de omgeving van Helsinki, om deze te verwarmen. Wat in 2014 begon als een projectje is nu uitgegroeid tot een betrouwbaar systeem om de mest van paarden om te zetten in bruikbare energie.

Out of the box

“Het systeem bevat veel potentie om in te zetten op plaatsen waar veel paarden gehouden worden. Aangezien we er niet meer op kunnen vertrouwen dat we in de toekomst over de gangbare energiebronnen kunnen beschikken, is het belangrijk om ‘out of the box’ te denken. Dat hebben we met dit systeem gedaan”, vertelt de directeur van het bedrijf Fortum, welke het systeem ontwikkelt heeft.

Telefoon opladen

“Het is mogelijk om een telefoon op te laden met 0,2 deciliter paardenmest. De mest die twee paarden dagelijks produceren is zelfs genoeg om een huis van een gezin voor een jaar te verwarmen.”
Helsinki Horse Show doet nog veel meer aan duurzaamheid en wil het ‘groenste’ concours ter wereld worden. Zo wordt er aan papier recycling gedaan, maar wordt er ook zo weinig mogelijk papier gebruikt. Er worden ook milieuvriendelijke inkoopmethoden en duurzame voedselconsumptie op het evenement gehanteerd.

Bron: De Hoefslag/ persbericht

Volg ons!

102,865FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer